Dokumenti

1. Odluka o organizaciji Uprave GO Niška Banja
2. Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnim mesta u Upravi GO Niška Banja

3. OBRAZAC PRIJAVE ZA REGISTRACIJU SZ

4. PRIJAVA-POTREBNA DOKUMENTACIJA

5. ZAPISNIK SA SEDNICE I ODLUKA O IZBORU UPRAVNIKA STAMBENE ZAJEDNICE