Predsednik Gradske opštine Niška Banja

Dejan Jovanović

Dejan Jovanović

Dejan Jovanović, rođen je 03.07.1969. godine u Kikindi. Osnovnu školu pohađao je u Niškoj Banji i Nišu. Prvu nišku gimnaziju „Stevan Sremac“ kao i Ekonomski fakultet završio je u Nišu.

Od 1995. do 1999. godine radio je u privatnom sektoru, a 2000. godine imenovan je za Načelnika za privredu i finansije Opštinske uprave Niška Banja. Od 2002. do 2008. godine radi kao zamenik direktora u National Bank of Greece, Filijala Niš gde je na toj poziciji ostao i nakon spajanja sa Vojvođanskom bankom.

2012. godine izabran je za odbornika u Skupštini Grada Niša, Šefa odborničke grupe Srpske napredne stranke i predsednika Odborna za imenovanje.  Krajem maja 2014. godine bio je zajedno sa Oliverom Drenovac i Miodragom Miloševićem deo delegacije koja se sastala u Briselu sa Radnom grupom za Zapadni Balkan Komiteta Regiona EU.

Oktobra 2015. izabran je za kopredsedavajućeg Zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta regiona EU – Srbija od kada aktivno učestvuje u radu ovog tela na poslovima približavanja lokalne samouprave u Srbiji standardima EU.

Predsednik nadzornog odbora Crvenog krsta Srbije od 2004. godine do danas.

Predsednik Crkvene opštine Niška Banja od 2000. godine do danas.

Predsednik Odbojkaškog kluba „Niš“ od 2013. godine do danas.

Oženjen, otac troje dece, tečno govori engleski jezik.


Ovlašćenja predsednika Gradske opštine Niška Banja

1) predstavlja i zastupa Gradsku opštinu;

2) predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština Gradske opštine ;

3) naredbodavac je za izvršenje budžeta;

4) usmerava i usklađuje rad Uprave Gradske opštine;

5) donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen Zakonom, ovim Statutom ili drugim propisom Skupštine;

6) redovno izveštava Skupštinu Gradske opštine o svom radu, na njen zahtev ili po svojoj inicijativi;

7) vrši i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim aktima

 


Komentari su zatvoreni.