JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANjE/FINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA

Na osnovu člana 8. Pravilnika o dodeli sredstava iz budžeta Gradske opštine Niška Banja za programe i projekte udruženja građana i nevladinih organizacija br. 11/1-2018-03 od 07.03.2018.godine, Veće Gradske opštine Niška Banja raspisuje JAVNI POZIV GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA ZA SUFINANSIRANjE/FINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ BUDžETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA ZA 2018. GODINU za dodelu sredstava za… Opširnije…

JAVNI POZIV SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA O PRIJAVLjIVANjU ZA SUFINANSIRANjE GODIŠNjIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA U GRADSKOJ OPŠTINI NIŠKA BANjA ZA 2018. GODINU

JAVNI POZIV SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA O PRIJAVLjIVANjU ZA SUFINANSIRANjE GODIŠNjIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA U GRADSKOJ OPŠTINI NIŠKA BANjA ZA 2018. GODINU I Sportske organizacije mogu svoje godišnje programe prijaviti za finansiranje/sufinansiranje sredstvima iz budžeta Gradske opštine Niška Banja, preko Sportskog saveza Niška Banja, u roku od 26.02.2018. do 12.03.2018.godine. II Godišnji programi moraju biti iz oblasti sporta propisanih članom 4.… Opširnije…

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 ) GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA BANjA www.goniskabanja.org.rs Objavljuje O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti usluge reprezentacije, ugostiteljske usluge ORN: 55310000, br. 2-8/2018-04/1 Predmet javne nabavke – usluge.… Opširnije…

OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Na osnovu člana 149. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 ) GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA BANjA www.goniskabanja.org.rs Objavljuje O B A V E Š T E Nj E o podnetom zahtevu za zaštitu prava u postupku javne nabavke male vrednosti usluge organizovanja manifestacija od značaja za Gradsku opštinu Niška Banja… Opširnije…

ODLUKA o dodeli ugovora

REPUBLIKA SRBIJA GRAD NIŠ GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA Sinđelićeva br.3 Broj: 63/2018-02 Datum:29.01.2018.godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), i izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda broj 2-8/15-2018-04/1 od 25.01.2018. godine Predsednik Gradske opštine Niška Banja donosi O D L U K U o dodeli ugovora u postupku nabavke broj… Opširnije…

ODLUKA o dodeli ugovora

REPUBLIKA SRBIJA GRAD NIŠ GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA Sinđelićeva br.3 Broj: 64/2018-02 Datum: 29.01.2018. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda broj 2-7/9-2018-04/1 od 24.01.2018. godine i izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda broj 2-7/10-2018-04/1 od 29.01.2018. godine, Predsednik Gradske opštine Niška Banja donosi… Opširnije…

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 ) GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA BANjA www.goniskabanja.org.rs Objavljuje O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti dobra, električna energija br. 1-9/2017-04/1 Predmet javne nabavke – dobra. Vrsta postupka: postupak… Opširnije…

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE – ugostiteljske usluge

Republika Srbija Grad Niš Gradska opština Niška Banja Sinđelićeva br. 3 Broj: 2-8/4-2018-04/1 Datum: 16.01.2018. godine Na osnovu člana 55. Zakona o javnim nabavkama Sl. Glasnik RS broj 124/2012,14/15 i 68/15 Gradska opština Niška Banja, objavljuje POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI 1. Podaci o naručiocu Naručilac: ……………………………….Gradska opšttina Niška Banja Adresa: …………………………………….Sinđelićeva br.3 Internet stranica:…………………….www.goniskabanja.org.rs… Opširnije…

O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 ) GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA BANjA www.goniskabanja.org.rs Objavljuje O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti dobra, materijal za saobraćaj, benzin br. 1-8/2017-04/1 Predmet javne nabavke – dobra. Vrsta… Opširnije…

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA – usluge organizovanja manifestacija od značaja za GONB

Na osnovu člana 60 i 61 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 68/2015) i Odluke o pokretanju postuka javne nabavke male vrednosti br. 2-7/2018-04/1 od 12.01.2018. godine Naručilac : Gradska opština Niška Banja, ul. Sinđelićeva br.3, Niška Banja upućuje POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA 1. Podaci o naručiocu Naručilac: ……………………………….Gradska opšttina Niška Banja Adresa: ……………………………………Sinđelićeva br.3 , Niška… Opširnije…