Predsednik Skupštine Gradske opštine Niška Banja

 Doc dr sci med Tomislav Kostić

tomica-kardiolog

Tomislav Kostić rođen je 24. decembra 1977. u Nišu. Oženjen je, otac dvoje dece.

Edukacija

1980-1988 Osnovna škola, Ivan Goran Kovačić, Niš- nosilac Vukove diplome

1988-1992 Gimnazija“Svetozar Marković“, Niš

1992-2000 Niš, Medicinski fakultet -prosečna ocena: 9.51, diplomski rad 10, dobitnik nagrade Kraljevine Norveške za najbolje studente u Srbiji

2008- Magistar medicinskih nauka

2012- Specijalizacija iz Interne medicine, ocena 10

2012- Doktor medicinskih nauka

2017- Odbranio subspecijalistički rad i stekao naziv subspecijalista Interne medicine-kardiolog

Od 12.4.2006 godine u stalnom radnom odnosu na Klinici za kardiologiju KC Niš na odeljenju Invazivne dijagnostike; Uradio preko 3500 implantacija pejsmejkera i preko 2000 dijagnostičkih i interventnih procedura.

Od 2008-2012 godine nekoliko puta boravio u Medtronik Research Center- Tolushenaz, Lossane, Berlin, Beč,obuka iz oblasti elektrostimulacije i elektrofiziologije

2013-2014 izabran za kliničkog asistenta na Medicinskom fakultetu Niš za užu naučnu oblast Interna medicina-kardiologija

Od 1.10.2016.god. reizabran u isto zvanje

2018- izabran u zvanje Docent na predmetu Interna medicina, kardiologija

2018- boravio u San Antonio USA, Executive healthcare management course, završen i ocenjen najvišom ocenom

2018- ESC Minhen, dobitnik priznanja Fellow of European Society of Cardiology

2020- Ko-Urednik Udzbenika  „Kardiologija-klinički vodič“ Udruženja kardiologa Srbije

2020- Autor monografije „Suvremeni principi pejsmejker terapije“

Učesnik i predavač na brojnim kongresima u zemlji i inostranstvu, autor i koautor preko 200 naučnih radova, od kojih su 34 na SCI listi.

Članstvo :

 • Lekarska komora Srbije, član posebnog Odbora za medicinsko obrazovanje
 • Srpsko lekarsko društvo
 • Udruženje kardiologa Srbije – Potpredsednik Udruženja 2015-2019
 • Udruženje za kardionefrologiju
 • Radna grupa za elektrostimulaciju Srbije, Predsednik 2019-2021
 • Evropsko udruženje kardiologa, FESC
 • European Heart Rhythm Association
 • Heart Failure Association
 • Član sekretarijata časopisa Acta Medica Medianae (www.medfak.ni.ac.rs/amm)
 • Član Uređivačkog Odbora časopisa „Srce i krvni sudovi“
 • Izabran od strane Udruženja Kardiologa Srbije za potpredsednika Udruženja za jugoistočnu Srbiju na period od 2015-2019.
 • Izabran za predsednika Radne grupe za elektrostimulaciju i pejsmejkere u periodu od 2019-2021.

 Nagrade: 

 • Dobitnik nagrade Medicinskog fakulteta u Nisu za najbolji naučno-istraživački rad u školskoj 2016/2017
 • Dobitnik Nagrade Srpskog Lekarskog Društva za najbolji naučni rad u 2016/2017 godini
 • Dobitnik Nagrade opštine Leposavić iz oblasti humanitarnog rada
 • Dobitnik priznanja grada Niša „11 januar“ 

Trenutna pozicija: 

 • Od 2012. Šef Odseka za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju Klinike za kardiovaskularne bolesti KC Niš
 • Od oktobra 2015. godine Direktor Klinike za kadiovaskularne bolesti KC Niš 

Ovlašćenja predsednika Skupštine Gradske opštine Niška Banja

 • predsedava radom Skupštine
 • organizuje rad Skupštine
 • saziva i predsedava sednicama Skupštine i obavlja druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom

 

Zamenik predsednika Skupštine Gradske opštine Niška Banja
Zoran Jovanović, dipl. ing. biohemije