Kontakt podaci
Ime Pozicija Telefon Faks
GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANJA

Ul. Sinđelićeva br. 3

18205 Niška Banja

E-mail: goniskabanja@gmail.com

Dušan Živković Predsednik GO Niška Banja 018/4548 108 018/4548 629
Tomislav Kostić Predsednik Skupštine GO Niška Banja 018/4548 108
Olivera Premović Sekretar Skupštine GO Niška Banja 018/4548 108
Mirjana Grčić Načelnik Uprave GO Niška Banja 018/4548 108
Gordana Colić Šef odseka za pravne, opšte i poslove ljudskih resursa 018/4548 108
Violeta Mitić Šef odseka za budžet i finansije 018/4548 108
Slaviša Krstić Rukovodilac grupe za tehničku podršku komunalnim poslovima 018/4548 108
Marina Jović Rukovodilac grupe za turizam i promotivne aktivnosti 018/4548 108
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj  018/4548 108