Kontakt podaci
Ime Pozicija Telefon Faks
GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANJA

Ul. Sinđelićeva br. 3

18205 Niška Banja

E-mail: goniskabanja@gmail.com

Dejan Jovanović Predsednik GO Niška Banja 018/4548 108 018/4548 629
Zoran Jovanović Predsednik Skupštine GO Niška Banja 018/4548 108
Olivera Premović Sekretar Skupštine GO Niška Banja 018/4548 108
Mirjana Grčić Načelnik Uprave GO Niška Banja 018/4548 108
Gordana Colić Šef odseka za pravne i zajedničke poslove 018/4548 108
Violeta Mitić Šef odseka za budžet i finansije 018/4548 108
Siniša Krstić Šef odseka za imovinsko pravne, komunalne i poslove turizma 018/4548 424
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj 018/4548 108