Kontakt podaci
Ime Pozicija Telefon Faks
GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANJA

Ul. Sinđelićeva br. 3

18205 Niška Banja

E-mail: goniskabanja@gmail.com

Dejan Jovanović Predsednik GO Niška Banja 018/4548 108 018/4548 629
Zoran Jovanović Predsednik Skupštine GO Niška Banja 018/4548 108
Olivera Premović Sekretar Skupštine GO Niška Banja 018/4548 108
Gradimir Perić Načelnik Uprave GO Niška Banja 018/4548 108
Gordana Colić Šef odseka za pravne i zajedničke poslove 018/4548 108
Violeta Mitić Šef odseka za budžet i finansije 018/4548 108
Slaviša Krstić Koordinator odseka za imovinsko pravne, komunalne i poslove turizma 018/4548 424
Aleksandar Ilić Šef kancelarije za lokalni ekonomski razvoj 018/4548 108