Organizaciona šema Gradske opštine Niška Banja

SKUPŠTINA GO NIŠKA BANjA

PREDSEDNIK OPŠTINE

PREDSEDNIK SKUPŠTINE GO NIŠKA BANJA

VEĆE GO NIŠKA BANjA

UPRAVA GO NIŠKA BANjA

NAČELNIK UPRAVE

Odsek za poslove kabineta predsednika Gradske opštine

Odsek za pravne i zajedničke poslove

Odsek za imovinsko – pravne i komunalne poslove

Odsek za finansije

Odsek za privredu i lokalni razvoj

Komentari su zatvoreni.