Organizaciona šema Gradske opštine Niška Banja

SKUPŠTINA GO NIŠKA BANjA

PREDSEDNIK OPŠTINE

PREDSEDNIK SKUPŠTINE GO NIŠKA BANJA

VEĆE GO NIŠKA BANJA

UPRAVA GO NIŠKA BANJA

NAČELNIK UPRAVE GO NIŠKA BANJA

Odsek za pravne i zajedničke poslove

Odsek za imovinsko pravne, komunalne i poslove turizma

Odsek za budžet i finansije

Kancelarija za lokalno ekonomski razvoj

Komentari su zatvoreni.