ODLUKA o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-8/2018-04/1

REPUBLIKA SRBIJA GRAD NIŠ GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA Sinđelićeva br.3 Broj:12/2019-02 Datum:14.01.2019. Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), člana 112. ZJN („Sl.glasnik RS“, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda broj 1-8/9-2018-04/1 od 14.01.2019. godine Predsednik Gradske opštine Niška Banja donosi O D L U… Opširnije…

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANjE/FINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA

Na osnovu člana 8. Pravilnika o dodeli sredstava iz budžeta Gradske opštine Niška Banja za programe i projekte udruženja građana i nevladinih organizacija br. 1/1-2019-03 od 09.01.2019.godine, Veće Gradske opštine Niška Banja raspisuje JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANjE/FINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ BUDžETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA ZA 2019. GODINU za dodelu sredstava za programe/projekte od interesa za… Opširnije…

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA – dobra-materijal za saobraćaj; partija 2

REPUBLIKA SRBIJA GRAD NIŠ GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA Sinđelićeva br.3 Broj: 2/2019-02 Datum: 04.01.2019. godine Na osnovu člana 109. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda broj 1-5/9-2018-04/1 od 04.01.2019. godine Predsednik Gradske opštine Niška Banja donosi O D L U K U o obustavi postupka Obustavlja se… Opširnije…

ODLUKA O DODELI UGOVORA – dobra-materijal za saobraćaj

REPUBLIKA SRBIJA GRAD NIŠ GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA Sinđelićeva br.3 Broj: 1/2019-02 Datum: 04.01.2019. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda broj 1-5/9-2018-04/1 od 04.01.2019. godine Predsednik Gradske opštine Niška Banja donosi O D L U K U o dodeli ugovora Dodeljuje se… Opširnije…

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE – Nabavka električne energije

Na osnovu člana 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postuka javne nabavke male vrednosti br. 1-8/1-2018-04/1 od 27.12.2018. godine Naručilac: Gradska opština Niška Banja, ul.Sinđelićeva br.3 , 18205 Niška Banja upućuje POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA Naručilac : Gradska opština Niška Banja, ul.Sinđelićeva br.3, 18205 Niška Banja… Opširnije…

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE – Nabavka goriva za putnička vozila

Republika Srbija Grad Niš Gradska opština Niška Banja Sinđelićeva br. 3 Broj: 1-5/3-2018-04/1 Datum: 26.12.2018. godine Na osnovu člana 55. Zakona o javnim nabavkama Sl. Glasnik RS broj 124/2012,14/15 i 68/15 Gradska opština Niška Banja, objavljuje POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE 1. Podaci o naručiocu Naručilac: ………………………………. Gradska opština Niška Banja Adresa: ……………………………………. Sinđelićeva br.3, Niška Banja Internet stranica:……………………. www.goniskabanja@org.rs 2.… Opširnije…

Gradska opština Niška Banja obradovala najmlađe novogodišnjim paketićima

Povodom novogodišnjih praznika Gradska opština Niška Banja je prigodnim poklonima obradovala oko 250 mališana predškolskog uzrasta i prvog razreda sa područja opštine. U Pozorištu lutaka Niš imali su priliku da uživaju u predstavi „Kad ozebe Deda Mraz ili Kandžalablezi Bu Bu“ i fotografisanju sa Deda Mrazom. Tom prilikom, predsednik opštine, Dejan Jovanović, istakao je da su deca naša najveća radost… Opširnije…

Sledeće godine se renovira trg sa fontanama u Niškoj Banji

Veće grada Niša odobrilo je danas isplatu iz gradske kase 10 miliona dinara, a iz budžeta opštine Niška Banja dva miliona dinara za sanaciju centralnog trga sa fontanom u Niškoj Banji. JKP „Mediana“ doprineće sanaciji izdvajanjem milion i po dinara za nabavku zelenila, dok će JKP „Parking servis“ izdvojiti 500.000 dinara za nabavku parkovskog mobilijara. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija… Opširnije…

Sedamnaesta sednica Skupštine GO Niška Banja

SEDAMNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA  održaće se 14.12.2018. godine (PETAK), sa početkom u 10 sati. Sednica će se održati u zgradi Gradske opštine Niška Banja (vila „Jela“). D N E V N I    R E D 1. Usvajanje zapisnika sa šesnaeste sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja; 2. A) Razmatranje predloga i donošenje Odluke o budžetu Gradske… Opširnije…

KONKURS

Na osnovu člana 47 Statuta Gradske opštine Niška Banja (Sl. list Grada Niša“ broj 124/2008) i Zaključka Veća Gradske opštine Niška Banja broj: 67/5-2018-03 od 07. 12 2018. godine. Gradska opština Niška Banja objavljuje: KONKURS ZA IZBOR NAJBOLjEG UČENIKA (OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA) ZA ŠKOLSKU 2017/2018 GODINU, STUDENTA UNIVERZITETA KOJI SU U ŠKOLSKOJ 2017/2018 GODONI DIPLOMIRALI NA OSNOVNIM STUDIJAMA, KAO… Opširnije…