Dani jorgovana u Niškoj Banji

U petak i subotu, 12. i 13. aprila 2019. godine, na platou kod fontane u Niškoj Banji, tradicionalno, 16. put po redu biće održana manifestacija „Kad zamirišu jorgovani“. Otvaranje je zakazano za 16:00 sati pletenjem venaca od jorgovana i defileom, nakon čega će uslediti kulturno-umetnički programa. U nastavku programa, biće proglašeni najbolji literarni i likovni radovi učenika OŠ „Ivan Goran Kovačić“ kao… Opširnije…

„Srpski park rendžeri“ pokrenuli akciju sređivanja puta „Via Militaris“ i plaže u Sićevačkoj klisuri

Udruženje čuvara zaštićenih područja Srbije „Srpski park rendžeri“, koje je osnovano sa ciljem očuvanja zaštićenih prirodnih dobara Republike Srbije, prepoznalo je značaj Sićevačke klisure koja je pod zaštitom države i pripremilo akcije koje će unaprediti i ulepšati izgled ovog parka prirode. Za sada su u planu dve akcije. Prva je sređivanje plaže pored vinskog podruma u Sićevu, a druga obuhvata… Opširnije…

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANjE/FINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ BUDžETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA ZA 2019. GODINU (DRUGI POZIV)

Na osnovu člana 8. Pravilnika o dodeli sredstava iz budžeta Gradske opštine Niška Banja za programe i projekte udruženja građana i nevladinih organizacija br. 1/1-2019-03 od 09.01.2019.godine, Veće Gradske opštine Niška Banja raspisuje JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANjE/FINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ BUDžETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA ZA 2019. GODINU (DRUGI POZIV) za dodelu sredstava za programe/projekte od… Opširnije…

O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti dobra, materijal za saobraćaj, benzin br. 1-5/2018-04/1 za partiju 2

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 ) GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA BANjA www.goniskabanja.org.rs Objavljuje O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti dobra, materijal za saobraćaj, benzin br. 1-5/2018-04/1 za partiju 2 (dva) Predmet javne… Opširnije…

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANJA SU(FINANSIRA) CRKVE I VERSKE ZAJEDNICE

Crkvene opštine Niška Banja, Naselje Nikola Tesla i Sićevačko-Ostrovička dobile su finansijsku pomoć Gradske opštine Niška Banje sa izgradnju, sanaciju i uređenje verskih objekata. Ugovore o finaniranju, danas su u Gradskoj opštini Niška Banja potpisali predsednik opštine, Dejan Jovanović i predstavnici Crkvenih opština. Ove tri crkvene opštine podelile su na ravne časti po 200.000 dinara, izdvojenih iz opštinskog budžeta za… Opširnije…

Žalbena komisija

U skladu sa članom 178.stav 3.Zakona o zaposlenima u AP i JLS („Sl.gl.21/16), ŽALBENA KOMISIJA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA 1.Olivera Premović,diplomirani pravnik, član 2.Slaviša Krstić, član 3.Gordana Colić, diplomirani pravnik, predsednik

JAVNI POZIV SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA O PRIJAVLjIVANjU ZA SUFINANSIRANjE GODIŠNjIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA U GRADSKOJ OPŠTINI NIŠKA BANjA ZA 2019. GODINU

JAVNI POZIV SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA O PRIJAVLjIVANjU ZA SUFINANSIRANjE GODIŠNjIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA U GRADSKOJ OPŠTINI NIŠKA BANjA ZA 2019. GODINU I Sportske organizacije mogu svoje godišnje programe prijaviti za finansiranje/sufinansiranje sredstvima iz budžeta Gradske opštine Niška Banja, preko Sportskog saveza Niška Banja, u roku od 26.03.2019. do 09.04.2019.godine. II Godišnji programi moraju biti iz oblasti sporta propisanih članom 4.… Opširnije…

JAVNI POZIV SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA ZA FINANSIRANjE/SUFINANSIRANjE PROGRAMA U OBLASTI SPORTA KOJI SU OD ZNAČAJA I KOJIM SVOJIM KVALITETOM DOPRINOSE AFIRMACIJI SPORTA U GRADSKOJ OPŠTINI NIŠKA BANjA ZA 2019. GODINU

JAVNI POZIV SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA ZA FINANSIRANjE/SUFINANSIRANjE PROGRAMA U OBLASTI SPORTA KOJI SU OD ZNAČAJA I KOJIM SVOJIM KVALITETOM DOPRINOSE AFIRMACIJI SPORTA U GRADSKOJ OPŠTINI NIŠKA BANjA ZA 2019. GODINU I Na konkurs/javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata u oblasti sporta koji su od značaja i koji svojim kvalitetom doprinose afirmaciji sporta u Gradskoj opštini Niška Banja u roku od 26.03.2019. do… Opširnije…