OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke br. 1-5/2018-04/1

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 ) GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA BANjA www.goniskabanja.org.rs Objavljuje O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti dobra, materijal za saobraćaj, benzin br. 1-5/2018-04/1 za partiju 1 (jedan) Predmet javne… Opširnije…

DOGOVOR U VEZI ZAJEDNIČKIH AKTIVNOSTI DOMA ZDRAVLjA NIŠ I GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

Dom zdravlja Niš je zdravstvena ustanova na nivou primarne zdravstvene zaštite čiji je osnivač lokalna samouprava. Rukovodstvo Doma zdravlja Niš, na čelu sa direktorom prof.dr Miloradom Jerkanom, u cilju nastavka uspešne saradnje sa opštinama Grada Niša, dana 15.01.2019. godine, održao je sastanak sa predsednikom Gradske opštine Niška Banja. Gradska opština Niška Banja prostire se na teritoriji koja obuhvata 2 naselja,… Opširnije…

ODLUKA o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-8/2018-04/1

REPUBLIKA SRBIJA GRAD NIŠ GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA Sinđelićeva br.3 Broj:12/2019-02 Datum:14.01.2019. Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), člana 112. ZJN („Sl.glasnik RS“, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda broj 1-8/9-2018-04/1 od 14.01.2019. godine Predsednik Gradske opštine Niška Banja donosi O D L U… Opširnije…

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANjE/FINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA

Na osnovu člana 8. Pravilnika o dodeli sredstava iz budžeta Gradske opštine Niška Banja za programe i projekte udruženja građana i nevladinih organizacija br. 1/1-2019-03 od 09.01.2019.godine, Veće Gradske opštine Niška Banja raspisuje JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANjE/FINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ BUDžETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA ZA 2019. GODINU za dodelu sredstava za programe/projekte od interesa za… Opširnije…

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA – dobra-materijal za saobraćaj; partija 2

REPUBLIKA SRBIJA GRAD NIŠ GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA Sinđelićeva br.3 Broj: 2/2019-02 Datum: 04.01.2019. godine Na osnovu člana 109. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda broj 1-5/9-2018-04/1 od 04.01.2019. godine Predsednik Gradske opštine Niška Banja donosi O D L U K U o obustavi postupka Obustavlja se… Opširnije…

ODLUKA O DODELI UGOVORA – dobra-materijal za saobraćaj

REPUBLIKA SRBIJA GRAD NIŠ GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA Sinđelićeva br.3 Broj: 1/2019-02 Datum: 04.01.2019. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda broj 1-5/9-2018-04/1 od 04.01.2019. godine Predsednik Gradske opštine Niška Banja donosi O D L U K U o dodeli ugovora Dodeljuje se… Opširnije…

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE – Nabavka električne energije

Na osnovu člana 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postuka javne nabavke male vrednosti br. 1-8/1-2018-04/1 od 27.12.2018. godine Naručilac: Gradska opština Niška Banja, ul.Sinđelićeva br.3 , 18205 Niška Banja upućuje POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA Naručilac : Gradska opština Niška Banja, ul.Sinđelićeva br.3, 18205 Niška Banja… Opširnije…

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE – Nabavka goriva za putnička vozila

Republika Srbija Grad Niš Gradska opština Niška Banja Sinđelićeva br. 3 Broj: 1-5/3-2018-04/1 Datum: 26.12.2018. godine Na osnovu člana 55. Zakona o javnim nabavkama Sl. Glasnik RS broj 124/2012,14/15 i 68/15 Gradska opština Niška Banja, objavljuje POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE 1. Podaci o naručiocu Naručilac: ………………………………. Gradska opština Niška Banja Adresa: ……………………………………. Sinđelićeva br.3, Niška Banja Internet stranica:……………………. www.goniskabanja@org.rs 2.… Opširnije…

Gradska opština Niška Banja obradovala najmlađe novogodišnjim paketićima

Povodom novogodišnjih praznika Gradska opština Niška Banja je prigodnim poklonima obradovala oko 250 mališana predškolskog uzrasta i prvog razreda sa područja opštine. U Pozorištu lutaka Niš imali su priliku da uživaju u predstavi „Kad ozebe Deda Mraz ili Kandžalablezi Bu Bu“ i fotografisanju sa Deda Mrazom. Tom prilikom, predsednik opštine, Dejan Jovanović, istakao je da su deca naša najveća radost… Opširnije…

Sledeće godine se renovira trg sa fontanama u Niškoj Banji

Veće grada Niša odobrilo je danas isplatu iz gradske kase 10 miliona dinara, a iz budžeta opštine Niška Banja dva miliona dinara za sanaciju centralnog trga sa fontanom u Niškoj Banji. JKP „Mediana“ doprineće sanaciji izdvajanjem milion i po dinara za nabavku zelenila, dok će JKP „Parking servis“ izdvojiti 500.000 dinara za nabavku parkovskog mobilijara. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija… Opširnije…