Konkurs za izbor učenika generacije, najboljeg studenta i sportiste u 2020. godini

Na osnovu člana 50. Statuta gradske opštine Niška Banja („Sl.list Grada Niša br. 89/2019 – prečišćeni tekst), Zaključka Veća gradske opštine Niška Banja broj 70/2-2020-03, Konkursa raspisanog dana 08.12.2020. godine i Zaključka Komisije br. 262/1-2020-03, Komisija za izbor najboljih učenika, studenata i najboljeg sportiste objavljuje: IZMENE KONKURSA ZA IZBOR NAJBOLjIH UČENIKA (OSNOVNIH, SREDNjIH ŠKOLA) ZA ŠKOLSKU 2019/2020 GODINU, KAO I… Opširnije…

HUMANOST U DOBA KORONE – Tableti na poklon siromašnim učenicima

Udruženje „Anđeli čuvari“ iz Valjeva i Federacija romskih osnovaca, srednjoškolaca i studenata iz Niša izdvojila je 10 tablet računara za decu iz pet niških opština. Domaćini prestavnicima udruženja danas su, u Gradskoj opštini Niška Banja, bili predsednik opštine Dušan Živković i predsednik Skupštine Tomislav Kostić. Tom prilikom uručena su im dva tablet računara koja će biti prosleđena đacima kojima su… Opširnije…

TREĆA SEDNICA SKUPŠTINE GO NIŠKA BANJA

TREĆA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA biće održana 26.11.2020. godine (ČETVRTAK), sa početkom u 11 sati. Sednica će se održati u sali za sednice Skupštine Grada Niša u ulici Nikole Pašića broj 24. DNEVNI RED 1. Usvajanje Zapisnika sa druge sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja; 2. Razmatranje i usvajanje Odluke o završnom računu budžeta Gradske opštine Niška Banja… Opširnije…

Poziv za aktivno učešće u kreiranju i donošenju Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2021. godinu

REPUBLIKA SRBIJA GRAD NIŠ GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA Broj: 526/2020- 04 Datum: 15.10.2020. godine Na osnovu člana 42. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br.54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 I 113/2017), Uprava Gradske opštine Niška Banja, Sinđelićeva 3,18205 Niška Banja, tel.018/4548-108,4548-130, e-mail: goniskabanja@gmail.com objavljuje OBAVEŠTENjE NACRT ODLUKE O BUDžETU GRADSKE OPŠTINE NIŠKA… Opširnije…

Prijem građana kod predsednika Opštine

Predsednik Gradske opštine Niška Banja Dušan Živković, zajedno sa saradnicima, primaće građane svakog poslednjeg petka u mesecu. Prijem građana će se obavljati u zgradi opštine (Vila Jela, Sinđelićeva br. 3, Niška Banja). Za sve potrebne informacije, kao i za prijavu pozovite na brojeve: 018/4548-130 i 4548-108

O G L A S Za davanje lokacije za postavljanje kioska na javnim površinama na teritoriji Gradske opštine Niška Banja putem javnog nadmetanja

Na osnovu člana 146. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/2009, 81/20009-ispr.,64/2010-odluka US,24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014 i145/2014), člana 8. I 11. Odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama na teritoriji grada Niša (“Službeni list grada Niša” br. 3/2008-prečišćen tekst), Odluke o izmeni odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim… Opširnije…