Poziv za aktivno učešće u kreiranju i donošenju Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2019. godinu

REPUBLIKA SRBIJA GRAD NIŠ GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA Broj:591/2018-04 Datum:15.10.2018. godine Na osnovu člana 42. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br.54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 I 113/2017), Uprava Gradske opštine Niška Banja, Sinđelićeva 3,18205 Niška Banja, tel.018/4548-108,4548-130, e-mail:goniskabanja@gmail.com objavljuje OBAVEŠTENjE NACRT ODLUKE O BUDžETU GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA za 2019.GODINU, objavljen… Opširnije…

Biciklistički karavan „Bike for Europe“ u Niškoj Banji

Gradska opština Niška Banja i Sportski savez Niške Banje bili su suorganizatori događaja “We bike for Europe – Biciklirajmo za Evropu – Karavan kroz Srbiju“, odnosno, dočeka biciklista koji su krenuli iz Soluna ka Beču. Cilj karavana je promovisanje aktivnog i sportskog života, kao i promocija bicikla kao održivog transportnog sredstva. Reč je o karavanu biciklista koji idu od Soluna,… Opširnije…

Rautovo – selo na ivici opstanka

U Srbiji ima oko 4.600 sela, a u njima oko 50.000 napuštenih kuća, dok u oko 145.000 kuća trenutno niko ne živi. Teški uslovi za život, udaljenost od gradova, nedostatak puteva, prodavnica, škola, vrtića, pošta, apoteka, ali i veterinatskih ambulanti, jer je poljopriveda osnovno zanimanje na selima , odnosno nepostojanje nikakve šanse za zaradu osim obrade zemlje, glavni su razlozi… Opširnije…

Svečani prijem za umetnike, učesnike likovne kolonije u Sićevu

Likovna kolonija “Sićevo 2018” održava se od 03. do 13. septembra i okuplja 12 slikara regiona. Među učesnicima su Miroljub Đorđević i Đuro Radonjić iz Niša, potom Maja Todić, Kosovska Gračanica, Sonja Spiroska Ostojić, Bosna i Hercegovina, Vesna Begović, Crna Gora, Aleksandra Rakonjac, Beograd, Zoran Graovac, Beograd, Miloš Milosavljević, Makedonija, Ana Vidmar, Slovenija, Rosen Tošev, Bugarska, Gabriela Urban, Mađarska i… Opširnije…

Otpočelo saniranje rečnog korita jelašničke reke

Predsednik Gradske opštine Niška Banja, Dejan Jovanović obišao je radove na regulaciji i sanaciji rečnog korita jelašničke reke na potezu sela Jelašnica. Radovi se sprovode u skladu sa Operativnim planom odbrane od poplava, u okviru preventivnih mera zaštite od poplava na vodotokovima drugog reda. Iz rečnog korita biće uklonjeno drveće koje je usled jakih vetrova oboreno, očišćen mulj, čvrsti otpad… Opširnije…

11. ETNO SUSRETI

Tradicionalna, jedanaesta po redu manifestacija „Etno susreti“ održaće se 7. i 8. septembra 2018. godine, na centralnom šetalištu u Niškoj Banji, u organizaciji udruženja žena „Kruna“ iz Niške Banje, pod pokroviteljstvom Gradske opštine Niška Banja. Cilj „Etno susreta“ je očuvanje kulturne baštine i negovanje etno tradicije naših krajeva. Na štandovima na centralnom banjskom šetalištu moći će da se pronađu tradicionalna… Opširnije…

Uspešno održan drugi Suva Extreme Challenge MTB maraton

Dan za nama doneo je puno uzbuđenja i neizvesnosti.  Na stazama Suve planine, održan je drugi po redu,  maraton u planinskom biciklizmu Suva Extreme Challenge. Sa šetališta u Niškoj Banjij, grupa biciklista je startovala u zatvorenoj vožnji do ulaska na  zemljani put u selu Radikina Bara. Takmičari na malom maratonu su imali zadatak da savladaju 25km staze,  a takmičari na… Opširnije…

GO Niška Banja na Festivalu kulture i tradicije

Gradska opština Niška Banja, u saradni sa Turističkom organizacijom grada Niša i Institutom Niška Banja predstavila je svoju turističku, privrednu, kulturnu i gastronomsku ponudu na drugom po redu Festivalu kulture i tradicije u Zrenjaninu. Privredno turistička, kulturno umetnička i gastronomska manifestacija imala je za cilj jačanje saradnje sa gostima iz Slovačke i Mađarske na poljima evropskih projekata, turizma i kulture… Opširnije…

OGLAS za davanje lokacije za postavljanje kioska na javnim površinama

Na osnovu člana 146. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/2009, 81/20009-ispr.,64/2010-odluka US,24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014 i145/2014), člana 8. Odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama na teritoriji grada Niša (“Službeni list grada Niša” br. 3/2008-prečišćen tekst), Odluke o izmeni odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama na… Opširnije…