Deponovanje građevinskog materijala i postavljanje građevinske skele

Potrebna dokumentacija:1. zahtev (preuzima se na Pisarnici ili sa sajta GO Niška Banja),2. rešenje o upisu u regiatar privrednih subjekata (kopija rešenja iz Agencije za privredne registre),3. fotokopija potvrde o izvršenoj registraciji – PIB, ili JMBG (matični broj),4. skica sa tehničkim opisom,5. odobrenje za izgradnju, odnosno izvođenje radova na objektu,6. rešenje o postavljanju saobraćajne signalizacije,7. dokaz o uplati opštinske administrativne… Opširnije…

Bašte zatvorenog tipa

Potrebna dokumentacija: 1. zahtev (preuzima se na Pisarnici ili sa sajta GO Niška Banja),2. rešenje o upisu u regiatar privrednih subjekata (kopija rešenja iz Agencije za privredne registre),3. urbanističko-tehnički uslovi,4. saglasnost za prostor od kulturno-istorijskog značaja (uslovno),5. statički proračun sigurnosti (Glavni projekat),6. projekat elektro instalacija (Glavni projekat),7. saglasnost Elektrodistribucije,8. projekat instalacija za TNG (Glavni projekat),9. dokaz o uplati opštinske administrativne… Opširnije…

Bašte otvorenog tipa

Potrebna dokumentacija:1. zahtev (preuzima se na Pisarnici ili sa sajta GO Niška Banja),2. rešenje o upisu u registar privrednih subjekata (kopija rešenja iz Agencije za privredne registre),3. urbanističko-tehnički uslovi4. saglasnost za prostor od kulturno-istorijskog značaja (uslovno),5. dokaz o uplati opštinske administrativne takse. UPLATA TAKSESvrha uplate: Opštinska administrativna taksaPrimalac: Gradska opština Niška BanjaRačun primaoca: 840-742251843-73Broj modela: 97 Poziv na broj: kontrolni… Opširnije…

Kiosci

Potrebna dokumentacija:1. zahtev, (preuzima se na Pisarnici ili sa sajta GO Niška Banja),2. rešenje o upisu u registar privrednih subjekata (kopija rešenja iz Agencije za privredne registre),3. dokaz o uplati opštinske administrativne takse. UPLATA TAKSESvrha uplate: Opštinska administrativna taksaPrimalac: Gradska opština Niška BanjaRačun primaoca: 840-742251843-73Broj modela: 97 Poziv na broj: kontrolni broj-122- PIB

OBAVEŠTENjE KOJIM SE POZIVAJU UGOSTITELjI DA SE PRIJAVE RADI REALIZACIJE ŠEME DODELE VAUČERA U 2022. GODINI

Gradska opština Niška Banja poziva ugostitelje i hotelijere sa teritorije optšine da se uključe u akciju vezanu za vaučere za subvencionisani odmor u Srbiji i da svojim učešćem omoguće građanima Srbije što veći izbor objekata za odmor tokom 2022. godine. U svom predlogu budžeta za 2022. godinu, Vlada Republike Srbije opredelila je sredstva za subvencionisanje odmora u Srbiji u iznosu… Opširnije…

Registracija Stambenih zajednica

Prilikom prijave za registraciju Stambenih zajednica stranka je dužna da priloži sledeća dokumenta:1. zahtev za registraciju 2. zapisnik sa sednice skupštine stanara 3. odluka o izboru upranika stambene zajednice 4.  uverenje Službe za katastar nepokretnosti – potvrda o kućnom broju 5. dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse. UPLATA TAKSESvrha uplate: Opštinska administrativna taksaPrimalac: Gradska opština Niška BanjaRačun primaoca: 840-742251843-73Broj modela:… Opširnije…

Poslovi iseljenja bespravno useljenih lica

Vlasnik stana odnosno lice koje ima pravni interes, može kod opštinskog organa nadležnog za stambene poslove, da zahteva iseljenje bespravno useljenog lica iz stana ili zajedničkih prostorija stambene zgrade. Potrebna dokumentacija: zahtev (preuzima se na Pisarnici ili sa sajta GO Niška Banja)  dokaz o vlasništvu stana dokaz o uplati opštinske administrativne takse. Mesto predaje zahteva: GO Niška Banja, Školske česme… Opširnije…

DEVETA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

DEVETA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA zakazana je za 17.12.2021. godine (PETAK), sa početkom u 11 sati. Sednica će se održati u sali za sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja u Niškoj Banji, Sinđelićeva broj 3. DNEVNI RED 1. Donošenje Odluke o prestanku mandata Bojana Stanisavljevića odbornika Skupštine Gradske opštine Niška Banja; 2. Usvajanje zapisnika sa osme sednice Skupštine… Opširnije…