Podizanje penzija uz posebna ovlašćenja, kao i putem dostave

Počevši od utorka, 24. marta, građani koji prethodno nisu ovlastili nikoga za podizanje penzija, mogu da to urade posebnim ovlašćenjem za lice koje će u njihovo ime i za njihov račun, uz posedovanje svoje i njihove lične karte, podići unapred definisan iznos penzije. Izdavanje ovlašćenja mora se obaviti beskontaktno – u svakom trenutku održavajte bezbednu distancu od dva metra i… Opširnije…

Odlažu se konkusi za projekte sportskih organizacija

Zbog vanrednog stanja prekidaju se sve radnje i prestaju da važe svi rokovi u sprovođenju ranije raspisanih javnih poziva Gradske opštine Niška Banja za finansiranje/sufinansiranje godišnjih programa i projekata u oblasti sporta i finansiranje/sufinansiranje programa u oblasti sporta koji su od značajai koji svojim kvalitetom doprinose afirmaciji sporta u GO Niška Banja, dok važi odluka o proglašenju vanrednog stanja. Novi… Opširnije…

OBAVEŠTENJE o prekidu izbornih radnji

Sve izborne radnje u Srbiji se prekidaju dok je na snazi odluka o vanrednom stanju! Opštinska izborna komisija Niška Banja usvojila je rešenje sa takvom odlukom na današnjoj sednici. To znači da će po prekidu vanrednog stanja biti utvrđeni novi rokovi za sprovođenje izbora, kao i da će sve do sada preduzete izborne radnje imati pravnu snagu u nastavku izbornog… Opširnije…

OBAVEŠTENjE O MERAMA ZA SPREČAVANjE NASTANKA I ŠIRENjA INFEKCIJE IZAZAVANE KORONA VIRUSOM KOD ZAPOSLENIH I KORISNIKA USLUGA GO NIŠKA BANjA

Gradska opština Niška Banja je dana 15. marta 2020. godine donela plan mera o zaštiti zaposlenih i korisnika usluga GO Niška Banja: Preduzeće se mere za dezinfekciju službenih prostorija, tako što će se obezbediti sredstva za dezinfekcuju. Obezbediće se u svakoj zgradi po jedno mesto za pranje i dezinfekciju ruku. Svaki zaposleni biće upoznat sa opštim merama koje treba da… Opširnije…

VAŽNO OBAVEŠTENJE!!!

Obaveštavaju se građani da je Gradska opština Niška Banja oformila call centar koji je prvenstveno namenjen za komunikaciju sa starim i iznemoglim licima sa teritorije opštine, u smislu pružanja neophodne pomoći u vidu dostavljanja najpotrebnijih životnih namirnica i medikamenata. Telefoni call centra: 4548 130 i 4548 108 Radno vreme: od 09:00 do 14:00 sati, svakog dana.

JAVNI POZIV SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA ZA FINANSIRANjE/SUFINANSIRANjE PROGRAMA U OBLASTI SPORTA KOJI SU OD ZNAČAJA I KOJIM SVOJIM KVALITETOM DOPRINOSE AFIRMACIJI SPORTA U GRADSKOJ OPŠTINI NIŠKA BANjA ZA 2020. GODINU

I Na konkurs/javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata u oblasti sporta koji su od značaja i koji svojim kvalitetom doprinose afirmaciji sporta u Gradskoj opštini Niška Banja u roku od 10.03.2020. do 25.03.2020. godine mogu se prijaviti: 1. Sportske organizacije registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu (“Sl. glasnik RS“, broj 10/2016), čije je sedište na teritoriji Gradske opštine… Opširnije…

JAVNI POZIV SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA O PRIJAVLjIVANjU ZA SUFINANSIRANjE GODIŠNjIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA U GRADSKOJ OPŠTINI NIŠKA BANjA ZA 2020. GODINU

JAVNI POZIV SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA O PRIJAVLjIVANjU ZA SUFINANSIRANjE GODIŠNjIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA U GRADSKOJ OPŠTINI NIŠKA BANjA ZA 2020. GODINU I Sportske organizacije mogu svoje godišnje programe prijaviti za finansiranje/sufinansiranje sredstvima iz budžeta Gradske opštine Niška Banja, preko Sportskog saveza Niška Banja, u roku od 11.03.2020. do 26.03.2020.godine. II Godišnji programi moraju biti iz oblasti sporta propisanih članom 4.… Opširnije…

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE – usluga održavanja hlorinatorskih stanica

REPUBLIKA SRBIJA GRAD NIŠ GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA Broj: 2-9/6-2020-04/1 Datum:10.03.2020. godine Na osnovu člana 55. Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik RS“, broj 124/2012,14/15 i 68/15 Gradska opština Niška Banja, objavljuje POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE 1. Podaci o naručiocu Naručilac: ……………………………… Gradska opština Niška Banja Adresa: …………………………………….Niška Banja, Sinđelićeva 3 Internet stranica:…………………….www.goniskabanja.org.rs 2. Vrsta postupka javne nabavke Predmetna javna… Opširnije…