Novi Statut Grada Niša – Jedinstvena Gradska uprava i veća ovlašćenja opštinama

Novi Statut Grada Niša – Jedinstvena Gradska uprava i veća ovlašćenja opštinama

Promene u izmeni Statuta grada Niša odnose na prilagođavanje ovog pravnog dokumenta novim zakonima, zatim na reorganizaciju uprave i na veća ovlašćenja gradskih opština, rečeno je na sednici niškog Gradskog veća.

„Stvaranje jedinstvene gradske uprave je ključna promena u Statutu grada Niša. To znači da će, ukoliko se na sednici Skupštine grada Niša usvoji novi Statut, svih 11 uprava nastupati kao jedinstveni organ, odnosno biće samo jedna uprava i jedan načelnik uprave kao službenik na položaju. To lice će postavjlati Gradsko veće, a sva ostala lica biće raspoređivana u skladu sa sposobnostima, školskom spremom i radnim iskustvom na određena mesta u gradskoj upravi“, kaže načelnik Uprave za imovinu i inspekcijske poslove, Ljubiša Janić.

Janić dodaje da se, osim na Komisiji za izmenu Statuta Grada Niša, nije javno i zvanično raspravljalo o tome da se lokalnoj skupštini oduzmu ingirencije oko izbora rukovodstva u gradskim preduzećima i ustanovama.

„Mi tu nemamo dilemu, Zakonom o državnoj upravi i lokalnoj samoupravi predviđeno da se direktori gradskih preduzeća i ustanova biraju u najvišem zakonodavnom organu na lokalu, tj. u Skupštini grada Niša. To znači da bi svaka izmena u gradskom statutu u ovom trenutku bila i kršenje postojećih zakona, tako da ingirencije po ovom pitanju ne mogu biti prebačene na Gradsko veće. Vrlo brzo biće pokrenuto pitanje da se izmeni deo ovog Zakona, jer inicijativa postoji od kraja 2014. godine. Svaka lokalna samouprava biće u prilici da iskaže svoje stavove, ali u kom smeru će to ići, zasada ne znamo“, dodao je Janić.

Izmenom Statuta grada Niša veća nadležnost gradskim opštinama

Formiranjem jedinstvene gradske uprave predviđaju se i veća ovlašćenja gradskim opštinama u pet tačaka.

Do sada je Statutom bilo predviđeno da gradske opštine u Nišu imaju ovlašćenja u 28 tačaka, a izmenama Statuta nadležnost niških opština ogledaće se u 33 tačke, koje nisu „kozmetičke“, kaže predsednik Gradske opštine Niška Banja, Dejan Jovanović.

On je dodao da su sve sugestije i predlozi pet gradskih opština prihvaćene od strane Komisije za izmenu Statuta grada Niša.

„Niš je jedini grad pored Beograda koji ima opštine i koje dobro funkcionišu. Ovo je korak dalje u razvoju lokalne samouprave. Veće nadležnosti opštine se ogledaju u tome da dajemo mišljenje na predlog rada javnih preduzeća, a u delu koji se odnosi na gradsku opštinu, jer same opštine najbolje znaju potrebe građana. Sada smo postali deo tog procesa, a u budućnosti ćemo predložiti da dajemo mišljenja i na izveštaj rada javnih preduzeća. Takođe, imaćemo mogućnost da pokrećemo inicijative ka gradonačelniku, Gradskom veću i Skupštini grada Niša, kao i da podstičemo razvoj kulture, školskog sporta, raznih manifestacija i takmičenja značajnih za opštinu i sporovodimo akcione planove i strategije za mlade. Pomagaćemo u održavanju vrtića, zadružnih domova i razvoju poljoprivrede“, ističe u ime svih niških opstšina, Dejan Jovanović.

Sa većim ovlašćenjima, za gradske opštine koje su, kako ističe Jovanović, tekovina demokratija lokalne samouprave, biće i više sredstava. Jovanović nije mogao da kaže u kom procentu će opštine dobijati više novca za razvoj, ali je istakao da je logično da sa više ovlašćenja opština „ima i veća sredstva iz kojih će finansirati nova ovlašćenja“.

GV

I Nišlije mogu da daju mišljenje o izmeni Statuta grada Niša

Istovremeno javna rasprava o promeni Statuta grada Niša, u kojoj će moći da učestvuju svi zainteresovani građani, organizacije i institucije, biće organizovana 9. novembra u 12 sati u velikoj sali Skupštine grada.

Nakon toga uslediće usaglašavanje predloga Nacrta odluke o promeni Statuta grada Niša sa prispelim sugestijama, predlozima i primedbama.

Usvajanje novog Statuta grada Niša može se očekivati do kraja novembra.