Bašte otvorenog tipa

Potrebna dokumentacija:1. zahtev (preuzima se na Pisarnici ili sa sajta GO Niška Banja),2. rešenje o upisu u registar privrednih subjekata (kopija rešenja iz Agencije za privredne registre),3. urbanističko-tehnički uslovi4. saglasnost za prostor od kulturno-istorijskog značaja (uslovno),5. dokaz o uplati opštinske administrativne takse. UPLATA TAKSESvrha uplate: Opštinska administrativna taksaPrimalac: Gradska opština Niška BanjaRačun primaoca: 840-742251843-73Broj modela: 97 Poziv na broj: kontrolni… Opširnije…