Poslovi iseljenja bespravno useljenih lica

Vlasnik stana odnosno lice koje ima pravni interes, može kod opštinskog organa nadležnog za stambene poslove, da zahteva iseljenje bespravno useljenog lica iz stana ili zajedničkih prostorija stambene zgrade. Potrebna dokumentacija: zahtev (preuzima se na Pisarnici ili sa sajta GO Niška Banja)  dokaz o vlasništvu stana dokaz o uplati opštinske administrativne takse. Mesto predaje zahteva: GO Niška Banja, Školske česme… Opširnije…