Žardinjere, tezge, automati, bankomati, izlaganje robe, vozići i automobilići, telefonske govornice, deponovanje robe i ogrevnog materijala

Potrebna dokumentacija:1. zahtev (preuzima se na Pisarnici ili sa sajta GO Niška Banja),2. rešenje o upisu u regiatar privrednih subjekata (kopija rešenja iz Agencije za privredne registre),3. skica sa tehničkim opisom ,4. saglasnost JKP «Gorica», Tvrđava bb – ako je zauzeće na javnoj zelenoj površini,5. saglasnost za prostor od kulturno-istorijskog značaja (uslovno),6. dokaz o uplati opštinske administrativne takse. UPLATA TAKSESvrha… Opširnije…

Postavljanje rashladnih uređaja

Potrebna dokumentacija:1. zahtev (preuzima se na Pisarnici ili sa sajta GO Niška Banja),2. rešenje o upisu u regiatar privrednih subjekata (kopija rešenja iz Agencije za privredne registre),3. skica sa tehničkim opisom ,4. dokaz o uplati opštinske administrativne takse. UPLATA TAKSESvrha uplate: Opštinska administrativna taksaPrimalac: Gradska opština Niška BanjaRačun primaoca: 840-742251843-73Broj modela: 97 Poziv na broj: kontrolni broj-122- PIB

Deponovanje građevinskog materijala i postavljanje građevinske skele

Potrebna dokumentacija:1. zahtev (preuzima se na Pisarnici ili sa sajta GO Niška Banja),2. rešenje o upisu u regiatar privrednih subjekata (kopija rešenja iz Agencije za privredne registre),3. fotokopija potvrde o izvršenoj registraciji – PIB, ili JMBG (matični broj),4. skica sa tehničkim opisom,5. odobrenje za izgradnju, odnosno izvođenje radova na objektu,6. rešenje o postavljanju saobraćajne signalizacije,7. dokaz o uplati opštinske administrativne… Opširnije…

Bašte zatvorenog tipa

Potrebna dokumentacija: 1. zahtev (preuzima se na Pisarnici ili sa sajta GO Niška Banja),2. rešenje o upisu u regiatar privrednih subjekata (kopija rešenja iz Agencije za privredne registre),3. urbanističko-tehnički uslovi,4. saglasnost za prostor od kulturno-istorijskog značaja (uslovno),5. statički proračun sigurnosti (Glavni projekat),6. projekat elektro instalacija (Glavni projekat),7. saglasnost Elektrodistribucije,8. projekat instalacija za TNG (Glavni projekat),9. dokaz o uplati opštinske administrativne… Opširnije…

Bašte otvorenog tipa

Potrebna dokumentacija:1. zahtev (preuzima se na Pisarnici ili sa sajta GO Niška Banja),2. rešenje o upisu u registar privrednih subjekata (kopija rešenja iz Agencije za privredne registre),3. urbanističko-tehnički uslovi4. saglasnost za prostor od kulturno-istorijskog značaja (uslovno),5. dokaz o uplati opštinske administrativne takse. UPLATA TAKSESvrha uplate: Opštinska administrativna taksaPrimalac: Gradska opština Niška BanjaRačun primaoca: 840-742251843-73Broj modela: 97 Poziv na broj: kontrolni… Opširnije…

Kiosci

Potrebna dokumentacija:1. zahtev, (preuzima se na Pisarnici ili sa sajta GO Niška Banja),2. rešenje o upisu u registar privrednih subjekata (kopija rešenja iz Agencije za privredne registre),3. dokaz o uplati opštinske administrativne takse. UPLATA TAKSESvrha uplate: Opštinska administrativna taksaPrimalac: Gradska opština Niška BanjaRačun primaoca: 840-742251843-73Broj modela: 97 Poziv na broj: kontrolni broj-122- PIB