Bašte zatvorenog tipa

Potrebna dokumentacija:

1. zahtev (preuzima se na Pisarnici ili sa sajta GO Niška Banja),
2. rešenje o upisu u regiatar privrednih subjekata (kopija rešenja iz Agencije za privredne registre),
3. urbanističko-tehnički uslovi,
4. saglasnost za prostor od kulturno-istorijskog značaja (uslovno),
5. statički proračun sigurnosti (Glavni projekat),
6. projekat elektro instalacija (Glavni projekat),
7. saglasnost Elektrodistribucije,
8. projekat instalacija za TNG (Glavni projekat),
9. dokaz o uplati opštinske administrativne takse.

UPLATA TAKSE
Svrha uplate: Opštinska administrativna taksa
Primalac: Gradska opština Niška Banja
Račun primaoca: 840-742251843-73
Broj modela: 97 Poziv na broj: kontrolni broj-122- PIB