Važno obaveštenje za građane

Važno obaveštenje za građane

Gradska opština Niška Banja obaveštava građane sa svoje teritorije, koji do sada nisu podneli zahtev za legalizaciju nezakonito izgrađenih objekata, da to učine u narednih mesec dana, dakle do 27. novembra 2016. godine.

Zahtevi za evidentiranje nezakonito izgrađenih objekata mogu se preuzeti i predati na pisarnici Gradske opštine Niška Banja radnim danima od 08:00 do 15:00 sati.

Ovo je poslednja šansa za ozakonjenje pod najpovoljnijim uslovima koji važe samo u ovom zadatom roku, posle kojeg se neće tolerisati bespravna gradnja.