KONKURS za izbor najboljih učenika, studenata i sportiste u 2022. godini sa teritorije Gradske opštine Niška Banja

Gradska opština Niška Banja raspisala je, tradicionalno kao i prethodnih godina, Konkurs za izbor najboljih učenika, studenata i spotiste sa teritorije opštine Niška Banja u 2022. godini. Preuzmite tekst konkursa i prijavu: KONKURS – Najbolji sportista (preuzmite PDF) KONKURS – Najbolji učenici i studenti (preuzmite PDF) PRIJAVA – Najbolji sportista (preuzmite PDF) PRIJAVA – Najbolji učenik (preuzmite PDF) PRIJAVA –… Opširnije…

JAVNI POZIV SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA O PRIJAVLJIVANJU ZA SUFINANSIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA U GO NIŠKA BANJA ZA 2022. GODINU

I Sportske organizacije mogu svoje godišnje programe prijaviti za finansiranje/sufinansiranje sredstvima iz budžeta Gradske opštine Niška Banja, preko Sportskog saveza Niška Banja, u roku od 04.11.2022. do 18.11.2022.godine. II Godišnji programi moraju biti iz oblasti sporta propisanih članom 4. tač. 1), 2), pravilnika o postupku odobravanja programa/projekata kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Gradskoj opštini… Opširnije…

JAVNI POZIV ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA (III)

REPUBLIKA SRBIJAGRAD NIŠVEĆE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjABroj: 85-2/2022-03Datum: 03.11.2022. god. U skladu sa članom 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 16/2018), članom 8. Odluke o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od… Opširnije…

Poziv za aktivno učešće u kreiranju i donošenju Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2023. godinu

REPUBLIKA SRBIJAGRAD NIŠUPRAVA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjAŠkolske česme 2Ge-mail:goniskabanja@gmail.comBroj: 636/2022-04Datum:14.10.2022. godine Na osnovu člana 42. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, . Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-dr.zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95//20180, 31/2019, 72/2019,149/2020 i 118/2021),Uprava Gradske opštine Niška Banja, Školske česm, 2G tel.018/4548-108,4548-130,objavljuje OBAVEŠTENjE… Opširnije…

O G L A S za davanje lokacija za kiosk prikupljanjem pisanih prijava na površinama javne namene na teritoriji GO Niška Banja

Na osnovu članova 8. i 9. Odluke o postavljanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na teritoriji Grada Niša (“Sl.list Grada Niša“, br.35/2021), Planom lokacija za kioske na površinama javne namene na teritoriji Grada Niša (“Sl.list Grada Niša“, br.85/2021), člana 14. tačka 24. Statuta Gradske opštine Niška Banja (“Sl.list Grada Niša“, br. 89/2019) i rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka… Opširnije…

Javni poziv za subvencije za zamenu stolarije, izolacije i zamenu ložišta

Gradska opština Niška Banja obaveštava sve građane da je otvoren Javni poziv za subvencije za zamenu stolarije, izolacije i zamenu ložišta koji traje do 15. oktobra i poziva sve zainteresovane koji žele da na kućama i stanovima zamene stolariju, urade izolaciju, hidroizolaciju, zamene peći kotlovima na pelet i gas, postave toplotne kolektore za dogrevanje vode, da se prijave.Uslovi koji treba… Opširnije…

TRINAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

TRINAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA biće održana 19.08.2022. godine (PETAK), sa početkom u 11 sati.Sednica će se održati u sali za sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja, u ulici Sinđelićeva broj 3. DNEVNI RED Usvajanje zapisnika sa dvanaeste sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja; Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu predsednika i Veća Gradske opštine Niška Banja; Razmatranje… Opširnije…