ŠESNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

ŠESNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA održaće se 26.10.2018. godine (petak), sa početkom u 10 sati. Sednica će se održati u zgradi Gradske opštine Niška Banja (vila „Jela“). D N E V N I      R E D 1. Usvajanje zapisnika sa petnaeste sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja; 2. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu stalnih radnih… Opširnije…

U Nišu održana 5. sednica Zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta regiona EU-RS

Predstavnici Srbije i Evropske unije održali su danas u Nišu 5. sednicu Zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta regiona Evropska unija-Republika Srbija. Kopredsedavajući sa srpske strane bio je predsednik Gradske opštine Niška Banja Dejan Jovanović. Komitet regiona je savetodavno telo EU, sastavljeno od predstavnika regionalnih i lokalnih vlasti i u strategiji spoljnih odnosa zalaže se za dijalog i za ekonomsku i kulturnu… Opširnije…

Novo ruho Niške Banje

Grad Niš i Gradska opština Niška banja, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština Srbije danas su domaćini sastanka Zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta Regiona EU – Srbija. Skupu koji se održava u Oficirskom domu, pored predstavnika gotovo svih gradova i opština iz naše zemlje, prisustvuje i veliki broj gostiju iz inostranstva, članova Komiteta iz svih zemalja u okruženju. Upravo… Opširnije…

Poziv za aktivno učešće u kreiranju i donošenju Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2019. godinu

REPUBLIKA SRBIJA GRAD NIŠ GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA Broj:591/2018-04 Datum:15.10.2018. godine Na osnovu člana 42. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br.54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 I 113/2017), Uprava Gradske opštine Niška Banja, Sinđelićeva 3,18205 Niška Banja, tel.018/4548-108,4548-130, e-mail:goniskabanja@gmail.com objavljuje OBAVEŠTENjE NACRT ODLUKE O BUDžETU GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA za 2019.GODINU, objavljen… Opširnije…