ŠESNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

ŠESNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

ŠESNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA održaće se 26.10.2018. godine (petak), sa početkom u 10 sati.
Sednica će se održati u zgradi Gradske opštine Niška Banja (vila „Jela“).

D N E V N I      R E D

1. Usvajanje zapisnika sa petnaeste sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja;
2. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu stalnih radnih tela-skupštinskih komisija;
-Komisija za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja;
-Komisija za rodnu ravnopravnost;
-Komisija za socijalna pitanja;
-Komisija za sport, kulturu i obrazovanje;
-Komisija za poljoprivredu i razvoj sela;
-Komisija za razvoj preduzetništva i turističkih potencijala;
-Komisija za rad sa mesnom samoupravom;
3. Odgovori na odbornička pitanja i inicijative;
4. Odbornička pitanja i inicijative.