Besplatna PRAVNA POMOĆ

Besplatna PRAVNA POMOĆ

Lična karta – na uvid

Radno vreme sa strankama: 7:30-15:30

Prijem stranaka

Usluge davanja usmenih, besplatnih pravnih saveta pružaju se isključivo građanima sa područja Gradske opštine Niška Banja na osnovu usmenog, ličnog zahteva u Gradskoj opštini Niška Banja

Da bi ostvarili pravo na besplatnu pravnu pomoć (po potrebi zastupanje od strane advokata sa liste Advokatske komore ) u skladu sa zakonom o BPP, koji je u primeni od 10.10.2019. godine, građani prilažu dokument kojim se potvrđuje status i to:

 • Za korisnike novčane pomoći preko Centra za socijalni rad
  • Rešenje centra za socijalni rad
 • Za nezaposlena lica
  • Uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje ili
  • uverenje (potvrdu) RF PIO
 • Za zaposlene
  • potvrdu poslodavca o primanjima
 • Za penzionere sa najnižom penzijom
  • Poslednji ček od penzije
 • Za lica koja ostvaruju prava u postupku ostvarivanja prava vezanih za svojstvo ratnih ili mirnodopskih invalida, invalida rada ili porodičnog invalida:
  • *rešenje o invalidnosti
 • Za izbegla i raseljena lica
  • Izbegličku legitimaciju, odnosno legitimaciju raseljenog lica,
  • prijavu boravka i
  • ličnu kartu

Obrazac zahteva u PDF-u možete preuzeti ovde >>>