Rok ističe, pomažu i opštine

Rok ističe, pomažu i opštine

Opština Niška Banja pomaže da se popis i evidencija nezakonito izgrađenih objekata obavi u predviđenom roku. Građani ne moraju do centra Niša, već svoje zahteve mogu da predaju u opštini.
Kako ističu nadležni, ovo je poslednja šansa da se pod najpovoljnijim uslovima koji važe u zadatom roku  izvrši legalizacija, nakon čega bespravna gradnja neće biti tolerisana. Zadovoljni su brojem pristiglih zahteva, a posebno saradnjom sa opštinama.

Zahtev za evidentiranje nezakonito izgrađenih objekata građani mogu preuzeti i popunjen predati na pisarnici GO Niška Banja svakog radnog dana od 08-15 sati.