JAVNI POZIV za organizovanje i sprovođenje manifestacije „Sveti Trifun – Dani vina i meraka“

JAVNI POZIV  za organizovanje i sprovođenje manifestacije „Sveti Trifun – Dani vina i meraka“

Na osnovu zaključka Veća GO Niška Banja broj 4/2-2016-03 od 01.02.2017. godine

Organizacioni odbor raspisuje:

J A V N I   P O Z I V

za organizovanje i sprovođenje manifestacije „Sveti Trifun – Dani vina i meraka“

Zadaci organizatora:

  1. Takmičenje i proslava na lokalnom nivou 14.02.2017. godine
  2. Centralno takmičenje, kulturno umetnički program i prateće manifestacije 15.02.2017. godine

Pravo učešća imaju nevladine organizacije (udruženja građana) koja su registrovana na teritoriji GO Niška Banja, a koja u okviru svoje delatnosti ostvaruju ciljeve očuvanja i zaštite kulurne baštine.

Rok za podnošenje prijava je 06.02.2017. godine do 15:30 sati, na pisarnici Gradske opštine Niška Banja, ulica Sinđelićeva br. 3, Niška Banja.

Kontakt 018/4548-108