DVANAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GO NIŠKA BANJA

DVANAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GO NIŠKA BANJA

DVANAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA biće održana 13.12.2017. godine (SREDA), sa početkom u 10 sati. Sednica će se održati u zgradi Gradske opštine Niška Banja (vila „Jela“).

D N E V N I       R E D

1. Usvajanje zapisnika sa jedanaeste sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja;
2. A) Razmatranje predloga i donošenje Odluke o budžetu  Gradske opštine Niška Banja za 2018. godinu;
B) Razmatranje i usvajanje kadrovskog plana za 2018. godinu;
3. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JKP „Mediana“ za 2018. godinu;
4. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JKP „Naisus“ za 2018. godinu;
5. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JP Direkcija za izgradnju grada Niša za 2018. godinu;
6. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JKP „Gradska toplana“ za 2018. godinu;
7. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JP „Aerodrom Niš“ za 2018. godinu;
8. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JKP „Parking servis“ za 2018. godinu;
9. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JKP Direkcija za javni prevoz za 2018. godinu;
10. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JKP „Gorica“ za 2018. godinu;
11. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JKP „Tržnica“ za 2018. godinu;
12. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JKP „Objedinjena naplata“ za 2018. godinu;
13. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JP Zavod za urbanizam za 2018. godinu;
14. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JP „Gradske stambene agencije“ za 2018. godinu;
15. Davanje prethodnog mišljenja na program rada Javnog preduzeća za stambene usluge „Niš stan“ za 2018. godinu;
16. Odgovor na odbornička pitanja;
17. Odbornička pitanja i inicijative.