Skupština usvojila budžet za 2018. godinu

Skupština usvojila budžet za 2018. godinu

ODBORNICI SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA USVOJILI ODLUKU O BUDŽETU ZA 2018. GODINU I DALI SAGLASNOST NA PROGRAME POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA
Na 12. Sednici Skupštine Gradske opštine Niška Banja usvojeni su Budžet i kadrovski plan za 2018. godinu.
Predstavnici javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Niš obrazložili su Programe poslovanja za 2018 . godinu: JKP Mediana (Goran Radojičić), JKP Naissus (Hilda Milenković), JP Direkcija za izgradnju grada Niša (Ivana Jovanović), JKP Gradska toplana (Danijela Knežević), JP Aerodrom Niš (Dragoslava Marković), JKP Parking servis (Vladimir Ranđelović), JKP Direkcija za javni prevoz (Svetolik Cvetković), JKP Gorica (Slaviša Stamenković), JKP Tržnica (Ljiljana Lalović), JKP Objedinjena naplata (Danijela Petrović), JP Zavod za urbanizam (director Miodrag Stanković), JP Gradska stambena agencija (Nataša Vučić) i JP Niš stan (Olgica Lazić). Na programe poslovanja odbornici Gradske opštine Niška Banja dali su prethodno pozitivno mišljenje.

IMG_20171213_122246 IMG_20171213_114012 IMG_20171213_120601IMG_20171213_123401 IMG_20171213_113046 IMG_20171213_114517

 

 

 

 

 

IMG_20171213_102115 IMG_20171213_102126 IMG_20171213_103025 IMG_20171213_104056IMG_20171213_110418 IMG_20171213_111702 IMG_20171213_120224 IMG_20171213_115834