Novosti

19. Sednica Skupštine Gradske opštine Niška Banja

DEVETNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA biće održana 05.10.2023. godine (ČETVRTAK), sa početkom u 11 sati.Sednica će se održati u sali za sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja, u ulici Sinđelićeva broj 3. D N E V N I R E D Donošenje Odluke o prestanku mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Niška Banja, Milošu B. Milenkoviću; Usvajanje zapisnika sa… Opširnije…

JAVNI POZIV ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA IZ BUDžETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA (treći)

REPUBLIKA SRBIJAGRAD NIŠVEĆE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjABroj: 49/3-2023-03Datum: 26.09.2023. god. U skladu sa članom 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 16/2018), članom 8. Odluke o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od… Opširnije…

18. Sednica Skupštine Gradske opštine Niška Banja

OSAMNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA biće održana 05.09.2023. godine (UTORAK), sa početkom u 11 sati.Sednica će se održati u sali za sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja, u ulici Sinđelićeva broj 3. D N E V N I R E D Usvajanje zapisnika sa sedamnaeste sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja; Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu stalnih… Opširnije…