OBAVEŠTENjE o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti dobra, električna energija br. 1-8/12-2018-04/1

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 ) GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA BANjA www.goniskabanja.org.rs Objavljuje O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti dobra, električna energija br. 1-8/12-2018-04/1 Predmet javne nabavke – dobra. Vrsta postupka: postupak… Opširnije…