ODLUKA O UTVRĐIVANjU KRITERIJUMA I MERILA za ocenu stručnih osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku za izbor načelnika Uprave gradske opštine Niška Banja

Na osnovu člana 96. i 104. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“,br. 21/2016),Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“,broj 95/2016), Konkursna komisija za izbor načelnika Uprave gradske opštine Niška Banja (u daljem tekstu:Komisija), obrazovana rešenjem Veća gradske opštine Niška… Opširnije…