Za Ostrovicu i Ravni Do 34 kontejnera

Meštani sela Ostrovica više neće imati problem sa odlaganjem otpada i divljim deponijama. Na sastanku direktora JKP “Mediana” i predsednika Gradske opštine Niška Banja odlučeno je da ovo selo bude uključeno u projekat organizovanog odvoza smeća. To znači da će kamioni Mediane najmanje jednom nedeljno odvoziti smeće iz sela na gradsku deponiju. Ostrovica ima više od 600 stanovnika, ali nema… Opširnije…