Za bolji položaj i odlučniju ulogu žena u društvu

Za bolji položaj i odlučniju ulogu žena u društvu

U Skupštini Grada Niša, održan je osnivački sastanak Ženske odborničke mreže Grada Niša, kome su pristupile 44 odbornice Skupštine grada i Skupštine gradskih opština iz svih stranaka – vlasti i opozicije.

Mreža će imati 6 koordinatorki, a osnovni cilj inicijative će biti institucionalno zalaganje za bolji položaj i odlučniju ulogu žena u društvu. Kako je rečeno, sve inicijative biće formalno upućivane skupštinama grada i gradskih opština, a preko Ženske parlamentarne mreže i Skupštini Republike Srbije.

Ovom prilikom dogovoreno je da se Ženska odbornička mreža Grada Niša, formira do 10. novembra, kao i to da se formira delegacija koja će u njeno ime učestvovati na Četvrtoj Nacionalnoj konferenciji Ženske parlamentarne mreže, koja se održava 04. novembra u Beogradu.

Ženskoj odborničkoj mreži Grada Niša pristupile su i odbornice Skupštine gradske opštine Niška Banja.

1 2