TREĆA SEDNICA SKUPŠTINE GO NIŠKA BANJA

TREĆA SEDNICA SKUPŠTINE GO NIŠKA BANJA

TREĆA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA biće održana 26.11.2020. godine (ČETVRTAK), sa početkom u 11 sati.
Sednica će se održati u sali za sednice Skupštine Grada Niša u ulici Nikole Pašića broj 24.

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa druge sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja;
2. Razmatranje i usvajanje Odluke o završnom računu budžeta Gradske opštine Niška Banja za 2019. godinu;
3. Davanje prethodnog mišljenja na Plan detaljne regulacije naselja Prosek na području Gradske opštine Niška Banja;
4. Donošenje rešenja o obrazovanju stalnih radnih tela Skupštine Gradske opštine Niška Banja;
5. Odbornička pitanje i inicijative.

SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA
Predsednik dr Tomislav Kostić s.r.