Termalizam: Veliki Daks i Srbija se približavaju

Termalizam: Veliki Daks i Srbija se približavaju

Anglomeracija i banjski klaster Aki o Term vode program saradnje sa Niškom Banjom i Srbijom

Ovo je prvi program decentralizovane saradnje uspostavljen u Novoj Akvitaniji, ponos funkcionera Velikog Daksa, kao i ekipe Aki o Terma, regionalnog banjskog klastera, kojem je poveren ovaj posao. Delegacija iz Niške Banje imala je priliku da upozna organizaciju banjskog lanca i anglomeraciju i ostvaruje razmene oko obrazovanja, sertifikacije i prakse, banjske ili turističke. Cilj je postavljanje osnova buduće saradnje i stvaranje dinamike održivog razvoja između dve zemlje.

Delegaciju su činili predsednik Gradske opštine Niška Banja, Dejan Jovanović, član Veća, Dušan Živković,  Mirjana Mladenović, lekar Instituta Niška Banja i Marija Ružić, koja će upravljati budućom Visokom stručnom školom koja želi da lansira Nišku Banju po modelu Instituta za termalizam.

Viši zdravstveni pristup

Saša Miljković, honorarni konzul Francuske u Nišu, frankofon i frankofil, je entuzijasta po obećanjima koja ova saradnja donosi. „Mi u Srbiji imamo pristup termalizmu koji je prilično medicinski što zanima Francuze i Dakšane, sa primenama u oblasti funkcionalne rehabilitacije koje se još ne primenjuju u Francuskoj. Nasuprot tome, imamo puno da naučimo o pristupu kvaliteta na francuski način, naročito što se tiče sertifikacija, kao i u načinu kako se upravlja oblašću termalizma, sa otvaranjem prema privatnim operaterima“.

Termalna voda upotrebljena za lečenje pripada opštini Niška Banja. Opština, kao i drugi društveno – ekonomski akteri na ovom području, izrazili su želju da se angažuju u promišljanju mogućnosti razvoja njihove banje da bi generalisali zaposlenja i stvorili razvojnu dinamiku. Poseta organizovana u Daksu odgovara svim tim očekivanjima. Ovo je nastavak pripremne posete delegacije Velikog Daksa u julu prošle godine podržane od strane ambasade Francuske u Srbiji, objašnjava Lorans Delpi, koja vodi regionalni klaster Aki o Term.

Akcioni plan 2017 -2019.

Ovo potvrđuje da „ideja o susretu jeste da se dođe do akcionog plana za 2017 -2019. Od sada, radimo na više pravaca razmene na praksama banjskih lekara i aktuelna evolucija na preventivnom zdravstvu, obrazovanju i istraživanju. Programi će biti uspostavljeni između univerzitata Niša i Bordoa. Želimo da pomognemo našim srpskim partnerima da postignu bolje poznavanje svoje banjske vode i da optimiziraju upravljanje istom kroz razvoj novih tržišta, flaširanje, kozmetiku itd“.

Predsednica Velikog Daksa, Elizabet Bonžan, i potpredsednica Kati Delmon podvlače da ova aktivnost „potvrđuje i ojačava poziciju Velikog Daksa lidera u evropskom termalizmu i doprinosti razvoju znanja područja“.

Druge delegacije sa Balkana, regiona Evrope gde je termalizam veoma razvijen, bile su u posetu Velikom Daksu, međutim, nikada saradnja ovog tipa nije bila planirana. Ona je dobila podrđku francuse ambasade u Srbiji i Ministarstva spoljnih poslova.