Sedma sednica Skupštine GO Niška Banja

Sedma sednica Skupštine GO Niška Banja

Sedma sednica Skupštine Gradske Opštine Niška Banja zakazana je za 20.12.2016. godine (UTORAK), sa početkom u 10 sati.
Sednica će se održati u zgradi Gradske opštine Niška Banja (vila „Jela“).

D N E V N I       R E D

1. Usvajanje zapisnika sa šeste sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja;
2. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2017. godinu;
3. Razmatranje i usvajanje kadrovskog plana za 2017. godinu;
4. Odbornička pitanja i inicijative.