Sedma sednica Skupštine GO Niška Banja

Sedma sednica Skupštine GO Niška Banja

SEDMA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA biće održana 25.06.2021. godine (PETAK), sa početkom u 11 sati. Sednica će se održati u sali za sednice Skupštine Grada Niša u ulici Nikole Pašića broj 24.

D N E V N I    R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa šeste sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja;
2. Donošenje Odluke o završnom računu budžeta Gradske opštine Niška Banja za 2020. godinu;
3. Davanje prethodnog mišljenja na Plan detaljne regulacije naselja Sićevo na području Gradske opštine Niška Banja;
4. Donošenje Odluke o određivanju područja za držanje domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji Gradske opštine Niška Banja;
5. Odbornička pitanje i inicijative.