Sastanak kopredsedavajućih Zajedničkog konsultativnog odbora pri Komitetu regiona Evropske unije

Sastanak kopredsedavajućih Zajedničkog konsultativnog odbora pri Komitetu regiona Evropske unije

Predsednik Gradske opštine Niška Banja, Dejan Jovanović, kopredsedavajući Zajedničkog konsultativnog odbora pri Komitetu regiona Evropske unije bih je domaćin Dimitrisa Karagepolusa, koji predsedava ispred Evropske unije.

Tema sastanka bila je podnošenje izveštaja Komiteta regiona o sprovedenim predsedničkim, parlamentarnim i lokalnim izborima u Republici Srbiji, kao i stanje u lokalnim samoupravama nakon izbora.
Šta je Komitet regiona Evropske unije?
Komitet regiona EU osnovan je Ugovorom iz Mastrihta 1992. godine kao savetodavno telo EU koje čine predstavnici evropskih regiona i lokalnih vlasti.

Postoje dva osnovna razloga stvaranja Komiteta regiona – pošto najveći deo evropskog zakonodavstva, oko 70 % ima neposredan uticaj na regionalnom i lokalnom planu, to je od izuzetne važnosti da građani EU budu uključeni u izgradnju EU i da izabranim vlastima koje su najbliže građanima bude omogućeno da iznesu svoje stavove u postupku pripreme EU zakonodavstva.

Od svog osnivanja 1994. godine, Komitet regiona radi na tome da približi građane EU, a 2009. godine je Lisabonskim ugovorom pojačana prepoznatljivost i priznata uloga Komiteta regiona EU.

Komitet se nalazi u Briselu, a danas ima 353 člana i isto toliko njihovih zamenika iz 28 država članica EU. To su izabrani predstavnici sa lokalnog i regionalnog nivoa – predsednici regiona, gradonačelnici i predsednici opština i drugi izabrani predstavnici regiona i gradova.

Srbija u radu Komiteta učestvuje kao posmatrač, s obzirom na to da nije članica Evropske unije.

Nakon sastanka u Gradskoj opštini Niška Banja, održan je pripremni sastanak sa državnim sekretarom u Ministarstvu državne uprave i lokalne uprave, Ivanom Bošnjakom, pred učešće na drugom sastanku Zajedničkom konsultativnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Republike Srbije (ZKO) i na sastanku „Dani proširenja“.

11 IMG_20170522_094509