Povećanje ukupnog broja turista za 65%

Povećanje ukupnog broja turista za 65%

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u Niškoj Banji je juna 2017. godine došlo do povećanja ukupnog broja turista za 65%, pri čemu je broj domaćih turista povećan za čak 115%, a broj inostranih povećao se za 1,6% u odnosu na jun 2016. godine
U Niškoj Banji juna 2017. ostvareno je 74% više noćenja nego juna 2016. god, pri čemu se broj noćenja domaćih turista povećao za 93%, dok je broj stranih opao za 4%.

_ promet Ni_ka Banja jun 2017-1

Ako posmatramo ostvarene rezultate u periodu januar – jun možemo videti da se pozitivan trend rasta nastavlja.

_ promet Ni_ka Banja jun 2017-1

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u Niškoj Banji je u periodu od januara do juna 2017. godine došlo do povećanja ukupnog broja turista za 25% u odnosu na isti period 2016. god, pri čemu je broj domaćih turista povećan za 32%, a broj inostranih povećan za 13%.
Ukupan broj ostvarenih noćenja u periodu januar – jun 2017. god povećan je za 14% u odnosu na 2016. pri čemu je broj ostvarenih noćenja domaćih turista veći za 16%, a stranih za 2,4%.