Peta sednica Skupštine Gradske opštine Niška Banja

Peta sednica Skupštine Gradske opštine Niška Banja

PETA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA biće održana 10.11.2016. godine (ČETVRTAK), sa početkom u 10 sati.
Sednica će se održati u zgradi Gradske opštine Niška Banja (vila „Jela“).

D N E V N I      R E D
1. Usvajanje zapisnika sa četvrte sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja;
2. Davanje prethodnog mišljenja na prve izmene i dopune PGR područja Gradske opštine Niška Banja – prva faza
3. Odbornička pitanja i inicijative.

SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

Predsednik
Zoran Jovanović