POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA – električna energija

Na osnovu člana 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postuka javne nabavke male vrednosti br. 1-3/2-2020-04/1 od 08.01.2020. godine Naručilac: Gradska opština Niška Banja, ul.Sinđelićeva br.3 , 18205 Niška Banja upućuje POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA Naručilac : Gradska opština Niška Banja, ul.Sinđelićeva br.3, 18205 Niška Banja… Opširnije…

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE – Nabavka goriva za putnička vozila za potrebe Gradske opštine Niška Banja

Republika Srbija Grad Niš Gradska opština Niška Banja Sinđelićeva br. 3 Broj: 1-1/4-2020-04/1 Datum: 03.01.2020. godine Na osnovu člana 55. Zakona o javnim nabavkama Sl. Glasnik RS broj 124/2012,14/15 i 68/15 Gradska opština Niška Banja, objavljuje POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE 1. Podaci o naručiocu Naručilac: ………………………………. Gradska opština Niška Banja Adresa: ……………………………………. Sinđelićeva br.3, Niška Banja Internet stranica:……………………. www.goniskabanja@org.rs 2.… Opširnije…

PRAZNIČNE ČAROLIJE

Na šetalištu u Niškoj Banji, u subotu 21. decembra Gradska opština Niška Banja u okviru manifestacije „PRAZNIČNE ČAROLIJE“ organizovala je zajedničko kićenje prve banjske novogodišnje jelke u kome su učestvovali mališani iz vrtića i nižih razreda osnovnih škola. Celi događaj upotpunili su animatori, muzika, drugari iz ZOO planeta i naravno Deda Mraz.  

O G L A S za davanje lokacije za postavljanje kioska na javnim površinama na teritoriji Gradske opštine Niška Banja putem javnog nadmetanja

Na osnovu člana 146. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/2009, 81/20009-ispr.,64/2010-odluka US,24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014 i145/2014), člana 8. Odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama na teritoriji grada Niša (“Službeni list grada Niša” br. 3/2008-prečišćen tekst), Odluke o izmeni odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama na… Opširnije…

22. SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

22. SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA biće održana 17.12.2019. godine (UTORAK), sa početkom u 10:00 sati. Sednica će se održati u zgradi Gradske opštine Niška Banja (vila „Jela“). DNEVNI RED 1. Usvajanje zapisnika sa dvadeset prve sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja; 2. A) Razmatranje predloga i donošenje Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2020. godinu; B) Razmatranje… Opširnije…

O G L A S za davanje lokacije za postavljanje kioska na javnim površinama na teritoriji Gradske opštine Niška Banja putem javnog nadmetanja

Na osnovu člana 146. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/2009, 81/20009-ispr.,64/2010-odluka US,24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014 i145/2014), člana 8. Odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama na teritoriji grada Niša (“Službeni list grada Niša” br. 3/2008-prečišćen tekst), Odluke o izmeni odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama na… Opširnije…

Konkurs za izbor najboljeg učenika, studenta i sportiste u 2019. godini

Na osnovu člana 47 Statuta Gradske opštine Niška Banja (Sl. list Grada Niša“ broj 124/2008) i Zaključka Veća Gradske opštine Niška Banja broj: 59/5-2019-03 od 27. 11 2019. godine. Gradska opština Niška Banja objavljuje: KONKURS ZA IZBOR NAJBOLjEG UČENIKA (OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA) ZA ŠKOLSKU 2018/2019 GODINU, STUDENTA UNIVERZITETA KOJI SU U ŠKOLSKOJ 2018/2019 GODONI DIPLOMIRALI NA OSNOVNIM STUDIJAMA, KAO… Opširnije…

18. Međunarodna izložba sitnih životinja

U Balon hali u Niškoj Banji od 29. novembra do 01. decembra biće održana osamnaesta po redu Međunarodna izložba sitnih životinja. Posetioci ove, već tradicionalne manifestacije moći će do nedelje da vide više od 1.500 sitnih životinja poput kunića, ukrasne živine, golubova, papagaja i kanarinaca. Za decu do 15 godina ulaz je besplatan, a ulaznica za sve ostale posetioce košta… Opširnije…

Uputstvo za izdavanje gradske karte za oslobađanje od plaćanja putarine

Protokolom o saradnji između JP „Putevi Srbije“ i Grada Niša, građanima opštine Niška Banja, omogućeno je da kao fizička lica, odnosno korisnici motornih vozila prve kategorije budu oslobođeni od plaćanja putarine za upotrebu dela deonica autoputa Е-75 i Е-80, odnosno svih relacija između sledećih naplatnih stanica: Niš jug, Niš sever, Niš istok i Niš Malča. Troškove ostvarene putarine, u skladu… Opširnije…