Odluka o budžetu GO Niška Banja za 2015. godinu

Odluka o budžetu GO Niška Banja za 2015. godinu

Odbornici Skupštine Gradske opštine Niška Banjai na 15. sednici usvojili su Odluku o budžetu GO Niška Banja za 2015. godinu koji iznosi 145.260.000,00 dinara. Naredna godina unosi značajnu novinu u načinu finansiranja lokalnih samouprava, jer je dosadašnji linijski budžet zamenjen novim programskim.

vest-3
I pored značajnih novina, GO Niška Banja je spremna za implementaciju programskog budžeta za 2015. godinu. I ako se očekuje smanjenje prihoda u 2015. godini planirani rashodi za socijalno ugrožene kategorije stanovništva kao i za redovno funkcionisanje saveta građana, sportskih organizacija, udruženja građana i realizacije kulturnih i sportskih manifestacija biće zadržana na nivou iz 2014. godine. Takođe je planiran nastavak realizacije projekta Evropske unije – KEY sa Republikom Kazahstan, uređenje prodajnih mesta u centralnoj zoni u Niškoj Banji i rekonstrukcija parka u centralnoj zoni – treća faza.
Programom Direkcije za upravljanje i razvoj Niške Banje predviđene su komunalne aktivnosti u oblasti vodosnabdevanja i održavanja kvaliteta vode, kao i održavanje nekategorisanih i atarskih puteva na teritoriji opštine.