OBAVEŠTENJE GRAĐANIMA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA KRETANJE ZA VREME ZABRANE KRETANJA

OBAVEŠTENJE GRAĐANIMA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA KRETANJE ZA VREME ZABRANE KRETANJA

Obaveštavamo stanovnike Gradske opštine Niška Banja, da građani koji vode brigu o nepokretnim ili slabo pokretnim licima mogu podneti zahtev za dozvolu za kretanje za vreme zabrane kretanja.

Uz zahtev je potrebno priložiti:

  • Fotokopiju lične karte podnosioca zahteva – lice koje vodi brigu o nepokretnom licu
  • Fotokopiju lične karte lica o kome se vodi briga
  • Nalaz lekara specijaliste ili rešenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje kojim se dokazuje da je licu neohodna tuđa nega i pomoć

Zahtev možete dostavljati na sledeću adresu elektronske pošte: goniskabanja@gmail.com

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 018/45 48 108 radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.