Godišnji plan inspekcijskog nadzora komunalnih inspektora Uprave Gradske opštine Niška Banja

Godišnji plan inspekcijskog nadzora komunalnih inspektora Uprave Gradske opštine Niška Banja

Godišnji plan inspekcijskog nadzora komunalnih inspektora Uprave gradske opštine Niška Banja – komunalna inspekcija, za 2017. godinu u skladu sa članom 10. Zakona o inspekcijskom nadzoru („Sl. glasnik RS“, broj 36/2015) sadrži opšti prikaz zadataka i poslova kiomunalnog inspektora, Odsek za imovinsko-pravne, komunalne i poslove turizma, Gradske opštine Niška Banja, u 2017. godini, neposredne primene zakona i drugih propisa, te praćenje stanja na teritoriji Gradske opštine Niška Banja iz oblasti komunalne kontrole.
Svrha donošenja plana inspekcijskog nadzora – komunalnih inspektora, Uprave gradske opštine Niška Banja, odsek za imovinsko-pravne,komunalne i poslove turizma-komunalne inspekcije, Gradske opštine Niška Banja, je povećanje efikasnosti i transparentnosti i ista podrazumeva:
1. Neposrednu primenu zakona i drugih propisa,
2. Sprovođenje inspekcijskog nadzora i rešavanja u upravnim stvarima u prvom stepenu,
3. Praćenje stanja i predlaganje mera za unapređenje stanja na terenu,
4. Preventivno delovanje inspekcije kao jedno od stredstava ostvarenja cilja inspekcijskog nadzora.
Komunalni inspektor Odseka za imovinsko-pravne, komunalne i poslove turizma–komunalna inspekcije, Gradske opštine Niška Banja, obavlja poslove na teritoriji Gradske opštine Niška Banja, sa sedištem u Niškoj Banji, u ulici Trg Republike br.23.