Deveta sednica Skupštine Gradske opštine Niška Banja

Deveta sednica Skupštine Gradske opštine Niška Banja

 

DEVETA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA zakazana je za 05.06.2017. godine (ponedeljak), sa početkom u 10:00 sati.
Sednica će se održati u zgradi Gradske opštine Niška Banja (vila „Jela“).

D N E V N I         R E D

1. Usvajanje zapisnika sa osme sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja;
2. Usvajanje Odluke o završnom računu budžeta Gradske opštine Niška Banja za 2016. godinu;
3. Usvajanje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu za 2017. godinu Gradske opštine Niška Banja za 2017. godinu;
4. Izveštaj o radu predsednika Gradske opštine Niška Banja;
5. Odbornička pitanja i inicijative.

 

SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

Predsednik
Zoran Jovanović s.r.