23. Sednica Skupštine Gradske opštine Niška Banja

23. Sednica Skupštine Gradske opštine Niška Banja

DVADESET TREĆA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA biće održana 28.02.2020. godine (PETAK), sa početkom u 10 sati u zgradi Gradske opštine Niška Banja (vila „Jela“).

D N E V N I   R E D

1. Usvajanje zapisnika sa dvadeset druge sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja;
2. Lokalni akcioni Plan zapošljavanja Gradske opštine Niška Banja za 2020. godinu;
3. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o otuđenju rashodovanih osnovnih sredstava u Gradskoj opštini Niška Banja;
4. Donošenje rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i o razrešenju i imenovanju zamenika člana Opštinske izborne Komisije Niška Banja;
5. Donošenje Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Komisije za socijalna pitanja;
6. Odbornička pitanja i inicijative.