18. Sednica Skupštine Gradske opštine Niška Banja

18. Sednica Skupštine Gradske opštine Niška Banja

OSAMNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA biće održana 05.09.2023. godine (UTORAK), sa početkom u 11 sati.
Sednica će se održati u sali za sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja, u ulici Sinđelićeva broj 3.

D N E V N I R E D

  1. Usvajanje zapisnika sa sedamnaeste sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja;
  2. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu stalnih radnih tela-skupštinskih komisija;
  • Komisija za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja;
  • Komisija za rodnu ravnopravnost;
  • Komisija za socijalna pitanja;
  • Komisija za sport, kulturu i obrazovanje;
  • Komisija za poljoprivredu i razvoj sela;
  • Komisija za razvoj preduzetništva i turističkih potencijala;
  • Komisija za rad sa mesnom samoupravom;

3. Donošenje rešenja o razrešenju predsednika Opštinske izborne komisije Niška Banja;

4. Odbornička pitanja i inicijative.