Opšti podaci o opštini

Opšti podaci o opštini

Aministrativni i geografski položaj

Gradska opština Niška Banja osnovana je 2000. godine kao jedna od dve gradske opštine Grada Niša. Kasnijom reorganizacijom, 2002. godine, osnovane su još četiri gradske opštine – Medijana, Pantelej, Palilula i Crveni Krst. Administrativni centar opštine, Niška Banja, nalazi se na 10 kilometara istočno od Niša.

Klimatske karakteristike

Centralni deo Niške Banje leži na platou nadmorske visine 250 metara, a jedan broj naseljenih mesta na teritoriji opštine nalazi se na nadmorskoj visini od 200 metara, na kojoj se nalazi i Niš. Najveći broj naselja nalazi na se obroncima Suve planine, dok se manji broj naselja nalazi na obalama Nišave. Opštinu karakteriše umereno kontinentalna klima sa osnovnim podacima koji se odnose i na Grad Niš.

– srednja godišnja temperatura je 12,2 C

– jul je najtopliji mesec sa prosečnom temepraturom od 21,2 C

– januar je najhladniji mesec sa prosečnom temperaturom od 0,2 C

– prosečna godišnja količina padavina je 567,25 mm po kvadratu

– prosečna brzina vetra manja je od 3 bofora

– prosečna vrednost vazdušnog pritiska je 992,74 milibara

Osnovni istorijski i razvojni podaci

U literaturi se može naći podatak da je sadašnje središte opštine Niška Banja postojalo još pre nove ere, u doba Kelta. Naselje Niška Banja formirano je uglavnom oko izvorišta tople lekovite vode. Sklanjajući se od najezde Turaka, taj prostor biva napušten, a svoje utočište uplašeno stanovništvo našlo je u istočnom delu gde je formirano naselje pod nazivom Stara Banja. Obnova Niške Banje počinje 1920. godine kada se stanovništvo iz Stare Banje vraća na prostor sadašnje Niške Banje. Niška Banja proglašena je opštinom 1920. godine. Posle drugog svetskog rata, 1946. godine, o mesnim prilikama i poslovima brinuo je Narodni odbor Niške Banje. Od 1930. do 1958. godine opština Niška Banja doživljava značajan porast broja stanovnika. Stanovnici varoši iz Istočne Srbije, kao i iz seoskih naselja u okolini sve više naseljavaju teritoriju Niške Banje.

Komentari su zatvoreni.