Construction works under the project „Health paths and meetings – tourist promotion in the region“, ref. no. CB007.1.11.307

Construction works under the project „Health paths and meetings – tourist promotion in the region“ 25.10.2017 1.Reference CB007.1.11.307-006 2. Procedure Competitive negotiated 3.Programme title Interreg – IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme 4.Financing The project is co-financed by the European Union, in accordance with the rules of  Interreg – IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme, CCI Number 2014TC16I5CB007. The project is… Opširnije…

O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015) GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA BANjA www.goniskabanja.org.rs Objavljuje O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti dobra, materijala za nasipavanje puteva – rizle i izvođenje radova na atarskim putevima i… Opširnije…

Supply of fire and flood equipment under the project “Joint management of risks in the region – Niska Banja and Kostenets”

Standard advertisement for local publication of local open tender procedures Supply of fire and flood equipment  under the project “Joint management of risks in the region – Niska Banja and Kostenets”  CB007.1.31.217-004   City Municipality of Niska Banja intends to award a supply contract for “Supply of fire and flood equipment” in Niska Banja with financial assistance from the Interreg-IPA… Opširnije…

Odluka o dodeli ugovora

REPUBLIKA SRBIJA GRAD NIŠ GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA Sinđelićeva br.3 Broj: 795/2017-02 Datum: 19.09.2017. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda broj 3-19/8-2017-04/1 od 15.09.2017. godine Predsednik Gradske opštine Niška Banja donosi O D L U K U o dodeli ugovora Dodeljuje se… Opširnije…

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA – nabavka dobra, materijala za nasipavanje puteva – rizle i izvođenje radova na atarskim putevima i tekućem održavanju površina javne namene

Republika Srbija Grad Niš Gradska opština Niška Banja Sinđelićeva br. 3 Broj: 3-19/4-2017-04/1 Datum: 07.09.2017. godine Na osnovu člana 55. Zakona o javnim nabavkama Sl. Glasnik RS broj 124/2012,14/15 i 68/15 Gradska opština Niška Banja, objavljuje POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI 1. Podaci o naručiocu GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA ul. Sinđelićeva br.3, 18205 Niška Banja… Opširnije…

CANCELLATION OF A SUPPLY TENDER PROCEDURE

CANCELLATION OF A SUPPLY TENDER PROCEDURE Interreg-IPA Cross-border Cooperation Bulgaria – Serbia Programme Call No:2014TC16I5CB007-1 < Joint management of risks in the region – Niska Banja and Kostenets>  Publication reference < CB007.1.31.217 – 004> Date of publication <March 30th, 2017.> Programme title Interreg-IPA Cross-border Cooperation Bulgaria – Serbia Programme, Call No: 2014TC16I5CB007-1 Contracting authority City Municipality of Niska Banja, Nis… Opširnije…

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru u postupku nabavke kredita za finansiranje i realizaciju infrastrukturnih projekata

Na osnovu člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 ) GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA BANjA www.goniskabanja.org.rs Objavljuje O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku nabavke pružanja finansijske usluge – nabavka kredita za finansiranje i realizaciju infrastrukturnih projekata – broj nabavke 2-9/2017-04/1 –… Opširnije…

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku pružanja usluge kredita za realizaciju inrfastrukturnih projekata

REPUBLIKA SRBIJA GRAD NIŠ GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA ul.Sinđelićeva broj 3, 18205 Niška Banja www.goniskabanja.org.rs Datum: 13.07.2017. godine u p u ć u j e POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE Poštovani, Gradska opština Niška Banja, pokrenula je postupak prikupljanja ponuda za nabavku pružanja usluge kredita za realizaciju sledećih inrfastrukturnih projekata: -„Staze zdravlja i susreta – Turistička promocija u regionu“ i -„Zajedničko… Opširnije…