Registracija Stambenih zajednica

Prilikom prijave za registraciju Stambenih zajednica stranka je dužna da priloži sledeća dokumenta:1. zahtev za registraciju 2. zapisnik sa sednice skupštine stanara 3. odluka o izboru upranika stambene zajednice 4.  uverenje Službe za katastar nepokretnosti – potvrda o kućnom broju 5. dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse. UPLATA TAKSESvrha uplate: Opštinska administrativna taksaPrimalac: Gradska opština Niška BanjaRačun primaoca: 840-742251843-73Broj modela:… Opširnije…