Dokumenti

1. Odluka o organizaciji Uprave GO Niška Banja 2. Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnim mesta u Upravi GO Niška Banja 3. OBRAZAC PRIJAVE ZA REGISTRACIJU SZ 4. PRIJAVA-POTREBNA DOKUMENTACIJA 5. ZAPISNIK SA SEDNICE I ODLUKA O IZBORU UPRAVNIKA STAMBENE ZAJEDNICE