JAVNI POZIV GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA ZA DODELU SREDSTAVA ZA POMOĆ U ODRŽAVANjU OSNOVNIH ŠKOLA I DEČIJIH VRTIĆA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA ZA 2022. GODINU

REPUBLIKA SRBIJAGRAD NIŠVEĆE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjABroj: 2/7-2022-03Datum: 12.01.2022. Na osnovu člana 4. Pravilnika o dodeli sredstava iz budžeta Gradske opštine Niška Banja za programe i projekte udruženja građana i nevladinih organizacija br. 24/2-2020-03 od 27.02.2020.godine, Veće Gradske opštine Niška Banja na sednici održanoj dana 12.01.2022. godine, raspisuje JAVNI POZIV GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA ZA DODELU SREDSTAVA ZA POMOĆ U… Opširnije…

JAVNI POZIV ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

REPUBLIKA SRBIJAGRAD NIŠVEĆE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjABroj: 2/3-2022-03Datum: 12.01.2022. god. U skladu sa članom 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 16/2018), članom 8. Odluke o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od… Opširnije…

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANjE/FINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA ZA 2022. GODINU

U skladu sa članom 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 16/2018), članom 8. Odluke o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja br. 06-60/4-2019-01 od 17.12.2019. godine… Opširnije…

Novogodišnji koncert KUD „Anđeli“ Jelašnica

Veliki novogodišnji koncert Kulturno umetničkog društva „Anđeli“ iz Jelašnice održaće se 27. januara u Osnovnoj školi „Mika Antić“ u Nišu, sa početkom od 18 časova. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane ljude i ljubitelje folklora da uz igru i osmeh provedu veče sa nama. Koncert je humanitarnog karaktera, sva prikupljena sredstva biće preusmerena za lečenje Angeline Nejčić i Dušana Dinića.

PRIJEM ZAHTEVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA BESPLATAN PREVOZ (VOŽNjU) U JAVNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA NIŠA

Pravo na besplatan prevoz ostvaruju:1. osobe sa invaliditetom, 2. pratioc osobe sa invaliditetom, 3. dobrovoljni davaoci krvi, 4. trudnice, 5. dupli blizanci, treće, četvrto i naredno dete u porodici Primljeni zahtevi sa dokazima o postojanju osnova za ostvarivanje prava dostavljaju se Gradskoj upravi za društvene delatnosti. Zahteve za ostvarivanje prava na besplatan prevoz možete da preuzmete u Gradskoj opštini Niška… Opširnije…

Jednokratna novčana pomoć

Pravo na ovaj vid socijalne zaštite ostvaruju građani koji se nalaze u stanju socijalne potrebe zbog:1. nabavke lekova sa negativne liste, invalidskih pomagala, lekarske intervencije za sebe ili članove svoje uže porodice, u slučaju najtežih bolesti, skupih lečenja i složenih medicinskih zahvata,2. elementarnih i drugih nepogoda, Da bi se ostvarilo pravo na jednokratnu pomoć podnosilac zahteva dužan je da priloži… Opširnije…

Prijem građana

Građani se mogu pismeno ili usmeno obratiti službeniku prijemne kancelarije radi prijema kod imenovanih (predsednik Gradske opštine, predsednik Skupštine opštine, članovi Veća) i postavljenih lica (sekretar Skupštine i načelnik Uprave). Mesto predaje zahteva: Pisarnica, Gradske opštine Niška Banja, Školske česme bbTelefon za informacije: 018 45 48 108Radno vreme sa strankama: 07:30-15:30

Žardinjere, tezge, automati, bankomati, izlaganje robe, vozići i automobilići, telefonske govornice, deponovanje robe i ogrevnog materijala

Potrebna dokumentacija:1. zahtev (preuzima se na Pisarnici ili sa sajta GO Niška Banja),2. rešenje o upisu u regiatar privrednih subjekata (kopija rešenja iz Agencije za privredne registre),3. skica sa tehničkim opisom ,4. saglasnost JKP «Gorica», Tvrđava bb – ako je zauzeće na javnoj zelenoj površini,5. saglasnost za prostor od kulturno-istorijskog značaja (uslovno),6. dokaz o uplati opštinske administrativne takse. UPLATA TAKSESvrha… Opširnije…

Postavljanje rashladnih uređaja

Potrebna dokumentacija:1. zahtev (preuzima se na Pisarnici ili sa sajta GO Niška Banja),2. rešenje o upisu u regiatar privrednih subjekata (kopija rešenja iz Agencije za privredne registre),3. skica sa tehničkim opisom ,4. dokaz o uplati opštinske administrativne takse. UPLATA TAKSESvrha uplate: Opštinska administrativna taksaPrimalac: Gradska opština Niška BanjaRačun primaoca: 840-742251843-73Broj modela: 97 Poziv na broj: kontrolni broj-122- PIB