Novosti

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE – ugostiteljske usluge

Republika Srbija Grad Niš Gradska opština Niška Banja Sinđelićeva br. 3 Broj: 2-8/4-2018-04/1 Datum: 16.01.2018. godine Na osnovu člana 55. Zakona o javnim nabavkama Sl. Glasnik RS broj 124/2012,14/15 i 68/15 Gradska opština Niška Banja, objavljuje POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI 1. Podaci o naručiocu Naručilac: ……………………………….Gradska opšttina Niška Banja Adresa: …………………………………….Sinđelićeva br.3 Internet stranica:…………………….www.goniskabanja.org.rs… Opširnije…

O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 ) GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA BANjA www.goniskabanja.org.rs Objavljuje O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti dobra, materijal za saobraćaj, benzin br. 1-8/2017-04/1 Predmet javne nabavke – dobra. Vrsta… Opširnije…

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA – usluge organizovanja manifestacija od značaja za GONB

Na osnovu člana 60 i 61 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 68/2015) i Odluke o pokretanju postuka javne nabavke male vrednosti br. 2-7/2018-04/1 od 12.01.2018. godine Naručilac : Gradska opština Niška Banja, ul. Sinđelićeva br.3, Niška Banja upućuje POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA 1. Podaci o naručiocu Naručilac: ……………………………….Gradska opšttina Niška Banja Adresa: ……………………………………Sinđelićeva br.3 , Niška… Opširnije…