Besplatna PRAVNA POMOĆ

Lična karta – na uvid Radno vreme sa strankama: 7:30-15:30 Prijem stranaka Usluge davanja usmenih, besplatnih pravnih saveta pružaju se isključivo građanima sa područja Gradske opštine Niška Banja na osnovu usmenog, ličnog zahteva u Gradskoj opštini Niška Banja Da bi ostvarili pravo na besplatnu pravnu pomoć (po potrebi zastupanje od strane advokata sa liste Advokatske komore ) u skladu sa… Opširnije…