ZDRAVSTVENA STANICA NIŠKA BANJA NA NOVOJ LOKACIJI

ZDRAVSTVENA STANICA NIŠKA BANJA NA NOVOJ LOKACIJI

Od ponedeljka 23. marta 2015. godine zdravstvena stanica „Niška Banja“ seli se u novi objekat u ulici Školske česme bb.
Pošto je dobijena upotrebna dozvola, stekli su se uslovi za korišćenje novog objekta zdravstvene stanice „Niška Banja“.

Ambulanta Niska Banja
U ovoj zdravstvenoj stanici radiće:
– Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih;
– Služba za zdravstvenu dece i školske dece;
– Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu;
– Služba za laboratorijsku dijagnostiku;
– Služba za kućno lečenje i medicinsku negu;
– Služba polivalentne patronaže.